Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30/9, những năm qua, trong bối cảnh vừa phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phải bảo đảm an sinh xã hội, chúng ta vẫn tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng.

Số tiền tiết kiệm này để chuẩn bị cho cải cách tiền lương trong 3 năm (2024, 2025 và 2026) theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII.

Đánh giá đây là nỗ lực rất lớn, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

Dứt khoát không trông chờ, ỷ lại

Kết luận chung về phiên họp, người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tựu, kết quả rất cơ bản đã đạt được trên nhiều lĩnh vực.

Ông cũng dành thời gian phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức nổi lên. Trong đó, Thủ tướng lưu ý, tốc độ tăng trưởng GDP chưa được như mong muốn. Lạm phát còn chịu nhiều sức ép.

Các động lực tăng trưởng gặp khó khăn, như công nghiệp phục hồi chậm, giá trị tăng thêm 9 tháng chỉ tăng 1,65%. Tình hình lao động, việc làm gặp nhiều thách thức. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn…

Quán triệt yêu cầu tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát đã đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuẩn bị kỹ các kịch bản, giải pháp ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

“Dứt khoát không trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục phân cấp, phân quyền, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Chọn kịch bản tăng GDP 2023 khoảng 6%

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật các kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2023.

Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%, quý IV cần tăng 7% (quý IV năm 2022 tăng 5,92%).

Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,5%, quý IV cần tăng 8,8%.

Kịch bản 3: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6%, quý IV cần tăng 10,6%.

Với 3 kịch bản này, Thủ tướng yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

Đưa sản xuất công nghiệp thành động lực tăng trưởng

Để đạt mục tiêu này, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm.

Trong đó, ông yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng (đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng); phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo để trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ông đặc biệt lưu ý phải chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ vốn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia.

Giải quyết ngay các vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý, mặt bằng... để đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư, Thủ tướng yêu cầu.

Hương Giang