Chiều 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 44 điều của 8 chương trong tổng số 116 điều của 14 chương của Luật Dược năm 2016.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật bổ sung “điều kiện lưu hành oxy y tế” vào phạm vi điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giải thích từ ngữ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực dược.

Dự thảo quy định về hành nghề dược, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, đăng ký, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thu hồi thuốc, thông tin, quảng cáo thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, quản lý chất lượng thuốc và quản lý giá thuốc.

Cụ thể hơn loại thuốc được kinh doanh qua sàn thương mại điện tử

Đáng chú ý, dự thảo luật lần này bổ sung quy định kinh doanh các thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng.

Cơ sở kinh doanh dược được đăng tải các thông tin của thuốc phù hợp với quy định về thông tin thuốc và quảng cáo thuốc trên phương tiện kinh doanh thương mại điện tử.

Các cơ sở này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, trung thực của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo luật cũng nêu rõ “không được kinh doanh dược trên mạng xã hội” và các hình thức kinh doanh điện tử khác mà luật không quy định.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Xã hội cho rằng việc luật hóa quy định kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử là cần thiết, nhằm điều chỉnh vấn đề đã phát sinh trong thực tiễn và còn khoảng trống pháp lý.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra góp ý cần quy định cụ thể hơn nữa về các loại thuốc được kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử, đối tượng được tham gia mua, bán, cách thức tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc, trách nhiệm các bên liên quan khi xảy ra sự cố; điều kiện để cho phép tổ chức sàn giao dịch điện tử đối với dược phẩm.

“Đề nghị chỉ cho phép bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử các thuốc không kê đơn, thuốc không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc theo khuyến cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Ảnh: P.Thắng

Cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh cần bổ sung quy định biện pháp để bảo đảm chất lượng thuốc và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời, tiếp tục rà soát để thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử.

Không đồng ý chuyển hoàn toàn quản lý quảng cáo thuốc sang “hậu kiểm”

Dự thảo luật quy định bỏ thủ tục xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc và chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang cơ chế “hậu kiểm” đối với các hoạt động thông tin và quảng cáo thuốc.

Theo cơ quan thẩm tra, thuốc có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe Nhân dân và thực tiễn hoạt động quảng cáo cho thấy còn nhiều bất cập, làm người dân hiểu sai về tác dụng của thuốc.

“Đa số ý kiến Ủy ban Xã hội không đồng ý với việc chuyển hoàn toàn quản lý quảng cáo thuốc sang cơ chế “hậu kiểm” vì công tác quản lý Nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động này chưa được triển khai thường xuyên, kịp thời, hiệu quả”, bà Thúy Anh nêu.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục áp dụng đồng thời cả “tiền kiểm” và “hậu kiểm”; bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về quảng cáo thuốc.

Ngoài ra, theo Ủy ban Xã hội, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về dược cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng, gắn với cơ chế, điều kiện bảo đảm thực hiện “hậu kiểm” (cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực).

Việc này để bảo đảm tính kịp thời, tính khả thi và hiệu quả, kiểm soát tốt chất lượng thuốc được lưu hành.

“Trong mọi trường hợp, cần đặt sức khỏe của cộng đồng và lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nói.

Hương Giang