Từ ngày 1-4/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ 45. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Kỳ họp.

Tại phiên họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban kiểm tra Trung ương quyết định đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tại kỳ họp 44, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. 

Cũng tại kỳ họp 45, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Hương Giang