Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia 55 năm qua đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Phó Chủ tịch HĐQG MTĐKPTTQ Campuchia Hei Bavy cũng khẳng định, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng có đường biên giới tiếp giáp kéo dài 10 tỉnh của phía Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia. Trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước đã duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước trên cả kênh Đảng, Chính phủ và Mặt trận; hai bên đã tăng cường trao đổi và duy trì quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các cấp.

Từ kết quả thực hiện thông cáo chung Hội nghị Quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5 nêu rõ, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai bên vẫn tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, gắn bó hữu nghị giữa hai nước, thông qua việc triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), UBTƯ MTTQ Việt Nam và HĐQG MTĐKPTTQ Campuchia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025, với các nội dung trọng tâm được thể hiện quathông cáo chung.

Nội dung thông cáo chung cũng nêu rõ, hai bên tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản đảm bảo an ninh trật tự; phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc; phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo; chăm lo việc học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường, không để các cháu bị thất học; khắc phục tình trạng mê tín, cúng bái khi ốm đau, không để người ốm không được đến các cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh.

Thông cáo chung cũng đề cập tới MTTQ Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương và MTTQ Việt Nam của các tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi tăng cường hợp tác với Mặt trận ĐKPTTQ 10 tỉnh biên giới của Vương quốc Campuchia nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận cũng như nghiên cứu, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền mỗi bên quan tâm, hỗ trợ, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh.

Tại hội nghị, căn cứ thông cáo chung được hai tổ chức Mặt trận nhất trí thông qua, đại diện lãnh đạo Mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới giữa hai nước đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất ký kết Bản Giao ước thi đua.

Ông Hei Bavy đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Mặt trận các tỉnh có đường biên giới chung giữa hai nước; trong đó có những nỗ lực giáo dục, thượng tôn pháp luật, phát huy giá trị văn hóa, hòa bình, phi bạo lực, đề cao các giá trị đạo đức xã hội và tham gia ngăn chặn mọi hành vi tiêu cực có thể gây phương hại tới đoàn kết, tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Hei Bavy tin tưởng rằng Ủy ban Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới mạnh mẽ trong việc tạo động lực thúc đẩy các phong trào, củng cố và mở rộng hơn nữa các hoạt động công tác của mình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích trong quan hệ hai nước.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị từ nội dung bản thông cáo chung, 2 tổ chức Mặt trận cần tuyên truyền sâu rộng về kết quả hội nghị lần này, để cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam, nhân dân Campuchia biết, hiểu về hoạt động của Mặt trận hai nước.

Ông Lê Tiến Châu cũng tin tưởng, từ các nội dung thiết thực vừa được hội nghị thông qua, Mặt trận hai nước sẽ góp phần tô thắm lịch sử quan hệ đặc biệt, trong sáng, sâu sắc tình anh em của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Thanh Thanh