Lào Cai:

88,5 tỷ đồng cho phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế

Cập nhật: 04/10/2018 20:31

(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch về việc phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực y tế từ năm 2018 - 2025.

88,5 tỷ đồng cho phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế
Từ nay đến năm 2025, Lào Cai sẽ giành trên 88,5 tỷ đồng cho phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế. Ảnh: QT

Từ nay đến năm 2025, Lào Cai sẽ giành trên 88,5 tỷ cho phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế, trong đó trên 32 tỷ được bố trí từ nguồn thu dịch vụ.

Số kinh phí trên nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, cụ thể là nâng cấp đường truyền internet, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đường truyền kết nối internet ổn định, đáp ứng được yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh;

Đầu tư, nâng cấp thiết bị phục vụ triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: Máy chủ, máy tính, mạng LAN, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, hệ thống chống sét…

Tăng cường nhân lực triển khai ứng dụng CNTT: Ưu tiên tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn về CNTT công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các bệnh viện, đào tạo các chứng chỉ chuyên ngành CNTT như: CCNA, MCSA, MCITP, Linux+, OCA….

Về ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh, Lào Cai tập trung triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe cá nhân; triển khai phần mềm HIS, RIS-PACS, EMR; ứng dụng CNTT trong hành nghề dược…

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trên, tỉnh đã đề ra một số giải pháp về nguồn lực: Tăng cường huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ cho ứng dụng CNTT trong ngành Y tế.

Huy động sự đóng góp của các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức, cá nhân và các đối tác triển khai ứng dụng CNTT trong ngành Y tế.

Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế đặc biệt là đối với tuyến cơ sở về kỹ năng ứng dụng CNTT; sử dụng, khai thác các phần mềm trong y tế.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica