Xử nghiêm những nguồn xả thải chính gây ô nhiễm

Cập nhật: 25/03/2016 06:30

(Thanh tra)- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) vào ngày 24/3.

Xử nghiêm những nguồn xả thải chính gây ô nhiễm
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thái Hải

Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2015, công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT được tăng cường; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Năm 2015, Tổng cục đã thanh tra, kiểm tra công tác BVMT tại 1.076 cơ sở trên địa bản 29 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.045 đối tượng thanh tra về BVMT và 31 đối tượng thanh tra về BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học và đã ban hành 426 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 50 tỷ đồng.

Năm 2016, Tổng cục tập trung ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác kiểm tra, thanh tra về BVMT; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung những khoảng trống, những bất cập của chính sách pháp luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường; tiếp tục tập trung thực hiện rà soát các dự án đã được Bộ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để xác nhận hoàn thành công trình BVMT…

Đại diện các đơn vị đã đưa ra ý kiến thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động BVMT như lực lượng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về môi trường còn mỏng; nhiều đối tượng trốn tránh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; việc đưa chi tiết từng đối tượng vào kế hoạch thanh tra là không phù hợp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT chính là công cụ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường. Trong thời gian qua, Luật BVMT và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đã được ban hành cùng với Bộ luật Hình sự với các quy định về tội phạm môi trường mới được ban hành đã tạo hành lang pháp lý và chế tài đủ sức răn đe với các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, công tác BVMT tại Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp đã quan tâm hơn về vấn đề BVMT và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với Thanh tra Bộ, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ và các địa phương thống nhất, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về BVMT không chồng chéo, trùng lắp trên địa bàn các tỉnh; tập trung xử lý nghiêm và dứt điểm đối với những nguồn xả thải chính gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nâng cao tính răn đe đối với các hành động hủy hoại môi trường.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica