Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh:

Không thực hiện đúng theo đánh gía tác động môi trường đã phê duyệt

Cập nhật: 21/03/2017 07:39

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc vỡ đập bùn thải khai thác thiếc tại xã Châu Thành, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An, mới đây qua kiểm tra sơ bộ, Đoàn công tác Bộ TN&MT có một số nhận xét bước đầu là Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh đã không thực hiện đúng theo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã phê duyệt.

  Không thực hiện đúng theo đánh gía tác động môi trường đã phê duyệt
Đoàn kiểm tra Bộ TN&MT lấy mẫu bùn thải

Cụ thể: Chưa có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 50/QĐ-UBND.ĐC ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo ĐTM, trong giai đoạn sản xuất, toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến quặng được tuần hoàn, cấp lại cho khâu tuyển, không thải ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra thấy có phát sinh nước thải từ hồ chứa quặng đuôi và được thải ra ngoài môi trường. Sở TN&MT  tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 35/GP-STNMT.NBHĐ ngày 25/7/2014.

Về bãi thải xưởng tuyển: thực tế kiểm tra có hai bãi thải, bãi thải 1 gần khu tuyển, cạnh hố thu nước tuần hoàn và bãi thải 2 phía dưới khu vực hạ lưu cách bãi 1 khoảng 200m (là bãi bị vỡ đập). Trong đó, bãi số 1 không có trong ĐTM được phê duyệt, bùn thải từ bãi 1 xuống bãi 2 theo khe suối.

Như vậy, nhận xét sơ bộ cho thấy Công ty CP Kim loại mầu Nghệ Tĩnh đã không thực hiện theo đúng ĐTM đã được phê duyệt; chưa có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động.

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica