Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Cập nhật: 28/02/2017 06:21

(Thanh tra)- Thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án… trên cơ sở thống nhất nhận thức rõ về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Một buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Hoàn Vũ/danang.vn

Đồng chí Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Tính đến tháng 2/2017, Đảng bộ TP có 19 đảng bộ trực thuộc với 598 tổ chức cơ sở Đảng với 53.564 đảng viên. Hệ thống tổ chức Đảng của Đảng bộ TP được thành lập và hoạt động đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và hướng dẫn của các cơ quan Đảng Trung ương. Tất cả các tổ chức Đảng đều xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, của tổ chức Đảng đúng các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức Đảng trong các loại hình và các hướng dẫn của các cơ quan Đảng Trung ương, Thành ủy. Thành ủy Đà Nẵng có 8 Đảng Đoàn và 3 Ban Cán sự Đảng, hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

TP hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 6 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) và 2 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa). Đơn vị hành chính cấp xã gồm 56 phường, xã (45 phường và 11 xã). Công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng gắn bó hơn. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ quận, huyện đến phường, xã luôn được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc ban hành nghị quyết của các cấp ủy cơ sở đã có sự tập trung, chất lượng được nâng lên, bám sát tình hình thực tế ở địa phương. Nhiều cấp ủy đã phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân phụ trách, tranh thủ được ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đó đã đề ra các nghị quyết thường xuyên và nghị quyết chuyên đề thiết thực, sát hợp với diễn biến tình hình và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề...

Trong 10 năm qua, công tác củng cố chính quyền cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Nhờ vậy, chính quyền cơ sở được kiện toàn và có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực quản lý Nhà nước được nâng cao, giữ vững bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân; hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh trên giao, các mặt kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ; đã có nhiều biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả; đã ngăn ngừa và phòng, chống được các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức ở cơ sở.

Năm 2016, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc TP giai đoạn 2015 - 2021, trong đó, đã xác định cụ thể lộ trình tinh giản qua các năm, chú trọng thực hiện tinh giản biên chế để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảm bảo tỉ lệ tinh giản 10% theo quy định.

UBND TP đã ban hành Chỉ thị về quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế. Từ khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến nay, TP đã thực hiện tinh giản 185 trường hợp. Nhìn chung, việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế trong năm qua đã đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và phù hợp với nguyện vọng của các đối tượng.

Tại Đà Nẵng, cơ chế một cửa được triển khai có hiệu quả đồng bộ cả ba cấp: TP, quận, huyện và phường, xã (100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, 100% quận, huyện (không tính UBND huyện Hoàng Sa; 100% phường, xã). Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 100% phường, xã.

Đáng chú ý, lần đầu tiên TP Đà Nẵng đã ban hành và triển khai Đề án “Thực hiện cơ chế liên kết trong giải quyết Trung tâm hành chính về cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban, ngành”.

Cùng với việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đà Nẵng đã đưa vào ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại UBND các quận, huyện, phường, xã từ năm 2009. Đến nay, phần mềm này đã được sử dụng đồng bộ tại 21/21 sở, ban, ngành, 100% UBND quận, huyện, phường, xã...

Văn Sơn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica