Chính sách chống tham nhũng toàn cầu của Eaton:

Không có ngoại lệ

Cập nhật: 12/10/2018 14:01

(Thanh tra)- “Luật pháp của hầu hết các quốc gia đều coi việc đưa hoặc đề nghị đưa hoặc ngay cả nhận một khoản hối lộ, lại quả hoặc khoản đút lót khác là một loại tội phạm, buộc Eaton cũng như các nhân viên với tư cách cá nhân có thể phải chịu các khoản phạt và/hoặc án tù giam”.

Không có ngoại lệ
Trụ sở chính của Eaton. Ảnh: https://ocpcoc.com

Eaton - Tập đoàn đa quốc gia về chế tạo điện máy, thành lập năm 1911 tại bang Ohio, Mỹ, doanh thu hàng chục tỷ USD, sản phẩm tiêu thụ trên 100 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, được hãng xếp hạng uy tín toàn cầu Thomsonreuter đánh giá là công ty số 1 trong “Bảng xếp hạng 100 công ty có sức sáng tạo nhất thế giới năm 2011” đã khẳng định như vậy trong “Chính sách chống tham nhũng toàn cầu” của mình.

Những đạo luật chống tham nhũng này, trong đó Luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA) coi là phạm tội đối với việc trả, mời chào, hoặc đưa bất kỳ thứ gì có giá trị cho các viên chức Chính phủ nước ngoài, đảng phái chính trị nước ngoài (hoặc thành viên của đảng phái đó) hoặc ứng cử viên tranh cử nước ngoài, với mục đích tác động tới các đạo luật hoặc các quyết định của các viên chức, đảng phái hoặc ứng cử viên đó. Việc này áp dụng ngay cả khi những khoản chi trả này là phổ biến ở quốc gia đó.

Mục đích của chính sách này là để đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các nhân viên, cán bộ và giám đốc của Eaton, và các chi nhánh và công ty con của tập đoàn, đối với FCPA và các đạo luật chống tham nhũng có liên quan của các quốc gia khác mà công ty đang hoặc có ý định hoạt động kinh doanh. 

Chính sách này đề cập tới các hình thức sau:

Hối lộ, lại quả hoặc các khoản đút lót khác; tiền bôi trơn; quan hệ với bên thứ ba.

Cụ thể:

Hối lộ, lại quả hoặc các khoản đút lót khác

Chính sách của Eaton là, trong khi hoạt động kinh doanh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, Eaton, tất cả các công ty con, nhân viên, cán bộ và giám đốc của Eaton hoặc của bất kỳ công ty con nào, và tất cả những người đóng vai trò đại diện, môi giới, hoặc tư vấn cho Eaton hoặc cho bất kỳ công ty con nào của tập đoàn, phải tuân thủ hoàn toàn với các đạo luật chống tham nhũng được áp dụng, đặc biệt là FCPA. 

Nhân viên của Eaton bị cấm các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị, đưa, gợi ý hoặc nhận bất kỳ hình thức hối lộ, lại quả hoặc đưa đút lót nào khác, hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị, cho hoặc từ bất kỳ một người hoặc tổ chức nào, bao gồm cơ quan Chính phủ, các viên chức Chính phủ, công ty tư nhân và nhân viên của những công ty tư nhân đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chính sách ngăn cấm này được áp dụng trên toàn thế giới, không có ngoại lệ nào; bất kể đến phong tục ở khu vực, thông lệ ở địa phương hoặc các điều kiện cạnh tranh; và các hình thức gián tiếp hối lộ, lại quả hoặc đút lót khác được thực hiện thông qua bên thứ ba, ví dụ như đại diện, bên tư vấn, môi giới, nhà thầu, liên doanh hoặc công ty con, hoặc bất kỳ bên trung gian hoặc đại diện nào khác đóng vai trò thay mặt cho Eaton.

Không một nhân viên nào sẽ bị phạt khi có bất kỳ công việc nào bị trì hoãn hoặc không được thực hiện do kết quả của việc từ chối đưa hối lộ.

Bên thứ ba

Chính sách này cấm việc mời chào, hứa hẹn và đưa đút lót thông qua các đối tác, cơ quan trung gian, liên doanh, hoặc bên thứ ba. Vì vậy, điều quan trọng là phải thực hiện thẩm tra xác đáng đối với những đối tác hoặc cơ quan đó, và không được coi nhẹ hoặc bỏ qua những chi tiết chỉ ra rằng việc đút lót có thể sẽ xảy ra. 

Mục đích của thẩm tra xác đáng là để đảm bảo, tới mức có thể, rằng Eaton chỉ làm việc với các nhà môi giới, đại diện và đối tác có uy tín và trung thực. Thêm vào đó, hợp đồng với các nhà môi giới hoặc đại diện bên thứ ba và đối tác liên doanh cần phải, tới mức có thể, bao gồm cả các điều khoản giảm thiểu rủi ro từ những khoản chi trả trái phép tiềm tàng.

Tiền bôi trơn

Mặc dù luật pháp Mỹ cho phép trả các khoản tiền bôi trơn (với điều kiện phải ghi nhập phù hợp trong các sổ sách tài chính của công ty), những hình thức này lại là bất hợp pháp theo luật của hầu hết, nếu như không phải là tất cả, các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. 

Tiền bôi trơn là các hình thức trả một khoản tiền nhỏ để đảm bảo hoặc xúc tiến việc thực hiện các việc làm của Chính phủ mang tính quy định thủ tục thường nhật bởi các viên chức Chính phủ cấp hành chính ở các nước ngoài Hoa Kỳ. Ví dụ của tiền bôi trơn có thể bao gồm việc xin cấp phép thủ tục để hoạt động kinh doanh, xin thị thực và ủy quyền thực hiện hợp đồng, xin cấp các dịch vụ thư tín hoặc điện thoại, hoặc xúc tiến thủ tục thông quan cho các chuyến hàng (giả sử khi tất cả các yêu cầu pháp lý để đạt được những việc này đều đã được thoả mãn).

Eaton cấm đưa tiền bôi trơn trừ hai điều kiện sau đây và chỉ với sự phê duyệt trước của Phòng Luật của Eaton (hoặc, nếu như không thể có được sự phê duyệt trước do hoàn cảnh, thì phải xin phê duyệt ngay khi có thể sau khi thực hiện việc đưa tiền):

Nếu không thực hiện việc trả tiền có thể gây nên rủi ro cho sức khoẻ hoặc an toàn hoặc sức khoẻ thể chất và tâm lý của nhân viên (hoặc người đi cùng); hoặc nếu không thực hiện việc trả tiền có thể gây nên tổn thất hoặc chi phí kinh tế tức thì và đáng kể cho Eaton từ việc viên chức Chính phủ không triển khai dịch vụ theo quy định mà Eaton có quyền được nhận, ví dụ như mở cơ sở sản xuất bị hoãn bởi vì bị từ chối cấp nước, điện hoặc điện thoại mà đơn vị có quyền được sử dụng.

Sổ sách và chứng từ

Vì FCPA yêu cầu phải ghi nhập chính xác những khoản tiền này vào sổ sách và chứng từ của Eaton, mọi khoản tiền bôi trơn cũng phải được báo cáo lên cấp trên và hạch toán như tiền bôi trơn. Nếu không được ghi nhập chính xác, ngay cả khoản trả được phê duyệt và cho phép theo luật cũng có thể khiến Eaton phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Để cụ thể hóa chính sách này, Eaton đã đưa ra rất nhiều ví dụ tình huống và các câu hỏi thường gặp để mọi người có thể hình dung cụ thể hơn về những vấn đề có thể gặp phải cũng như hướng giải quyết theo quan điểm của tập đoàn.

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica