Thành lập Ban Quản lý KKT Phú Quốc

Cập nhật: 23/12/2014 09:15

(Thanh tra)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý chủ trương thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án Thành lập Ban Quản lý KKT Phú Quốc trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và KKT và Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo quy định tại  Khoản 5, Điều 35 Nghị định 29/2008/NĐ-CP, về nguyên tắc mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một Ban Quản lý để quản lý các khu trên địa bàn (bao gồm: Khu công nghiệp, KKT). Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã có Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, do tính đặc thù của đảo Phú Quốc nên cần thiết tổ chức 1 Ban Quản lý riêng để tập trung quản lý có hiệu quả KKT Phú Quốc.

Ngọc Hoàng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica