Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Thái Bình

Cập nhật: 18/12/2014 15:40

(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 438,3 ha đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án.

2 dự án trên gồm: Dự án đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà và Dự án quy hoạch dân cư dọc hai bên đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Ngọc Hoàng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica