Tại hội thảo, các đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu sân khấu, văn học nghệ thuật và các nghệ sỹ qua nhiều thế hệ đã tập trung làm rõ về các nội dung: Giá trị, vai trò, đóng góp của sân khấu cách mạng Nghệ Tĩnh và hiệu quả của loại hình kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh sau 50 năm hình thành, thể nghiệm, phát triển; thực trạng sân khấu Nghệ Tĩnh và loại hình kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh hiện nay; định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng, phát huy kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh trong xu thế hội nhập và phát triển cùng với các loại hình sân khấu truyền thống của dân tộc...

Các đại biểu tham gia trình bày tham luận đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp hữu hiệu để sân khấu kịch hát dân ca ngày càng lớn mạnh, đi vào chiều sâu, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, phát triển bền vững trong xu thế hội nhập.

Đặc biệt là trong bối cảnh và xu thế mới, cần có chủ trương và các cơ chế, chính sách... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn trong hoạt động kịch hát Nghệ Tĩnh, để loại hình văn hóa đặc biệt này trường tồn cùng quê hương, vùng văn hóa, từ đó có các sản phẩm văn hóa hướng về người xem, đáp ứng nhu cầu của xã hội, vì sự phát triển đa dạng của văn hóa dân tộc.

Hội thảo "Kịch hát Nghệ Tĩnh - Xu thế hội nhập và phát triển" được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ra đời của kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, nhằm khẳng định giá trị, đóng góp của sân khấu cách mạng Nghệ Tĩnh và hiệu quả của kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh sau 50 năm hình thành, thể nghiệm, phát triển và thực trạng loại hình sân khấu hiện nay.

Đồng thời là diễn đàn văn hóa quan trọng để tỉnh Nghệ An có cơ hội tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận phê bình, nhà quản lý, đề xuất ý tưởng, giải pháp khả thi, hiệu quả để tiếp tục duy trì, xây dựng, phát huy nền kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh trong xu thế hội nhập và phát triển.

Trước đó, vào chiều 24/9 (tức 10/8 Âm lịch), các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hương tổ nghề sân khấu nhân kỷ niệm 65 năm sân khấu cách mạng Nghệ Tĩnh.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg, lấy ngày 12/8 Âm lịch hàng năm làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 12/8 (Âm lịch) đã trở thành ngày quan trọng đối với cả cộng đồng sân khấu và tất cả những người tham gia biểu diễn, ca múa hát...

Xuân Thống