Năm 2022, Ban Tổ chức nhận được hơn 600 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng Bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao giải cho 18 tác phẩm báo chí (báo in có 5 tác phẩm, thể loại báo điện tử có 5 tác phẩm, thể loại phát thanh có 3 tác phẩm, thể loại truyền hình có 5 tác phẩm). Có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải phụ. Cụ thể:

Giải Nhất

Nhóm tác phẩm: Để Việt Nam thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030, Tạp chí Kinh tế Việt Nam;

Nhóm tác phẩm: Khơi “dòng chảy” thương mại hóa công nghệ, Báo Công Thương điện tử;

Nhóm tác phẩm: Ứng dụng thực tiễn cuộc sống - Thước đo giá trị của các công trình đạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lần thứ 6, Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam;

Nhóm tác phẩm: 20 năm SRI - Cuộc cách mạng trong sản xuất lúa ở Việt Nam, Kênh VTC16 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Giải Nhì

Nhóm tác phẩm: Vượt dịch, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, Báo Sài Gòn giải phóng;

Nhóm tác phẩm: Đổi mới sáng tạo: Công cụ và thách thức, Báo Điện tử Chính phủ;

Nhóm tác phẩm: Hiến kế giải pháp nâng cao năng lực phục vụ chuyển đổi số, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Tác phẩm: Hành trình kỳ lân Việt, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải Ba

Tác phẩm: Chuyển đổi số không phải là trào lưu, Ấn phẩm Khoa học và Phát triển, Báo VnExpress;

Tác phẩm: Blockchain: Cơ hội của Việt Nam trong kỷ nguyên kết nối mới, Báo Nhân Dân;

Tác phẩm: Nông dân 4.0, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Tác phẩm: Ứng dụng bản đồ kỹ thuật số xây dựng vùng thích ứng sản xuất chè, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

Giải Phụ

Nhóm tác phẩm: Chuyển đổi số - bước đi "sống còn" của doanh nghiệp, Báo Đại biểu Nhân dân;

Tác phẩm: Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: Chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp cập thị trường AI thế giới, Báo Lao động;

Nhóm tác phẩm: Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển bền vững, Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam;

Tác phẩm: “Những nghiên cứu hướng tới Trường Sa xanh”, Báo Điện tử Quân đội nhân dân;

Tác phẩm: Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở toàn diện, Truyền hình Quốc hội Việt Nam;

Tác phẩm: Ngành điều thúc đẩy công nghệ phụ trợ phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước.

Nguyễn Điểm