Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện: Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước),

Cát Tiên là Vườn Quốc gia đầu tiên và là Khu bảo tồn thứ hai của Việt Nam (Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được công nhận năm 2021) được nhận danh hiệu này, đánh dấu bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Tham gia Danh lục Xanh từ năm 2016, Vườn Quốc gia Cát Tiên bắt đầu cuộc hành trình với việc đánh giá các biện pháp bảo tồn, bao gồm bảo vệ các loài đang nguy cấp, gìn giữ sự đa dạng của hệ sinh thái thông qua các dự án phục hồi giám sát đa dạng sinh học, phục hồi sinh cảnh và bảo tồn loài.

Vườn cũng triển khai các chương trình và sáng kiến giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với đó, cộng đồng địa phương cũng tham gia tích cực vào các hoạt động bảo tồn, mang lại cho họ cơ hội phát triển sinh kế bền vững. Song song với việc Vườn ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuần tra bảo vệ và giám sát động vật hoang dã. Đội ngũ nhân viên của Vườn thường xuyên được tập huấn tăng cường năng lực chuyên môn để quản lý và bảo vệ hiệu quả.

Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế là một bộ Tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các Khu bảo tồn đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công.

PV