Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm, vi phạm các quy định pháp luật về môi trường như: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ); không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định cho dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công linh phụ kiện ngành Giày (Công ty TNHH FullXin Việt Nam)…

Các đơn vị vi phạm một trong các nội dung trên trên bị phát hiện, kiểm tra xử phạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Cụ thể: Công ty TNHH Life Natural bị phạt 330.000.000 đồng, Công ty TNHH FULLXIN Việt Nam 300.000.000 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Việt Khôi Hưng 50.000.000 đồng, một cá nhân khác bị xử phạt 120.000.000 đồng…

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính như: Tịch thu số lượng cát khai thác không đúng quy định, thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn; Chấm dứt hành vi xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải ra môi trưởng, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định.

Riêng Công ty TNHH FullXin Việt Nam không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định cho dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công linh phụ kiện ngành giày, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của phần dự án mở rộng trong thời gian 06 tháng; đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ tục môi trường cho dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất hoạt động theo quy định.

Đinh Mười