Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về việc tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2024 - 2025.

Việc dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2024 - 2025 là thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi học hết lớp 12.

Đồng thời, việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của THPT chuyên quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024.

Đối chiếu với quy định Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ chính thức dừng tuyển sinh học sinh lớp 6 từ kỳ tuyển sinh năm học 2024 - 2025.

Hệ THCS của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã duy trì được gần 30 năm qua. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hệ THCS của trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hệ tạo nguồn chủ yếu cho các lớp chuyên THPT chuyên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Việc duy trì hệ THCS trong Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 vào trường khoảng 200 em, nhưng có khoảng 3.000 học sinh cấp tiểu học đăng ký dự tuyển. Việc dừng tuyển sinh lớp 6 của trường gây sự tiếc nuối của nhiều phụ huynh và học sinh.

Hải Hà