Thực hiện Kế hoạch số 396 của UBND tỉnh Nghệ An về đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong đó, một trong những yêu cầu quan trọng là cần chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt từ đăng ký, vận chuyển, nhận, cách ly, xét nghiệm với khả năng cao nhất, đảm bảo an ninh, an toàn, các điều kiện hậu cần phục vụ tại khu cách ly tập trung và các khu cách ly dịch vụ có thu phí.

Ngày 23/7, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức ra mắt trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Trang website có địa chỉ: http://dangkyveque.nghean.gov.vn do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An xây dựng và quản trị vận hành.

Công dân có nhu cầu trở về quê đăng nhập vào website trên để cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, đăng ký điểm đón, phương tiện vận chuyển, địa điểm cách ly, địa điểm về sau khi cách ly. Đối tượng đăng ký gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm; người mắc kẹt do thăm thân, công tác; học sinh, sinh viên.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An sẽ tổng hợp phân nhóm đối tượng và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có phương án chi tiết đón, nhận công dân. Ngay sau khi ra mắt, đã có một số công dân đăng ký về quê thành công.

Đây là website duy nhất và chính thống của tỉnh Nghệ An để công dân đăng ký về quê. Việc ra mắt trang thông tin duy nhất của tỉnh Nghệ An có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động trong thời điểm hiện nay. Thông qua trang website chính thức này, người lao động sẽ có một địa chỉ tin cậy để đăng ký, tìm kiếm các thông tin nhu cầu về quê và đây cũng sẽ là cơ sở để tỉnh Nghệ An tổng hợp và sắp xếp để có kế hoạch đón tiếp phù hợp.

CTV Xuân Thống