Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2023, tranh thủ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, TKV đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong tháng, Tập đoàn đã sản xuất 2,78 triệu tấn than nguyên khai, bằng 7,1% kế hoạch năm; nhập khẩu 580 nghìn tấn than; tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đạt 8,8% kế hoạch năm; đồng thời, sản xuất 116 nghìn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, bằng 8,9% kế hoạch, tiêu thụ 91,78 nghìn tấn, đạt 7,1% kế hoạch năm; Amon Nitrat sản xuất 19,1 nghìn tấn, tiêu thụ 20 nghìn tấn.

TKV cũng sản xuất, bán 986 triệu kWh điện, đạt 10,3% kế hoạch năm; tinh quặng đồng sản xuất 6,42 nghìn tấn, đạt 6,3% kế hoạch; kẽm thỏi sản xuất 500 tấn, đạt 5,3% kế hoạch; sản xuất 7,9 nghìn tấn thuốc nổ, đạt 10,3% kế hoạch; tiêu thụ 11,1 nghìn tấn, đạt 9,7% kế hoạch năm...

Kết thúc 11 tháng của năm 2023, TKV đã sản xuất 34,43 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch, bằng 113% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 4 triệu tấn).

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Sản xuất 8,56 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch năm và bằng 114% so cùng kỳ. Alumin quy đổi 1,33 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm; tinh quặng đồng đạt 92,2 ngàn tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27,6 ngàn tấn, đạt 92% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ năm 2022...

Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 66,6 nghìn tấn, đạt 87% kế hoạch năm; cung ứng đạt 98,2 nghìn tấn, bằng 85% kế hoạch;...

Những kết quả đó đã đưa doanh thu của TKV trong 11 tháng năm 2023 ước đạt 153 nghìn tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 24,39 nghìn tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 16,16 triệu đồng/người/tháng.

Đóng góp vào kết quả chung đó, tính đến hết tháng 11/2023, Công ty CP Than Cao Sơn đã thực hiện với sản lượng 2,97 triệu tấn, đạt 92,8% so với kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ khai thác 3,2 triệu tấn than năm 2023 theo chỉ tiêu giao của TKV, ngay từ đầu quý IV, Than Cao Sơn đã đẩy nhanh nhịp độ sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để ra than tối đa. Đồng thời, các biện pháp kỹ thuật cũng đã được thực hiện để mỏ sẵn sàng bước vào mùa than 2024 với diện sản xuất chủ động, thuận lợi.

Cùng chung nhịp độ sản xuất khẩn trương để hoàn thành kế hoạch năm 2023, các công trường, phân xưởng của Công ty Than Mạo Khê đang ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu chính, như: Sản xuất than nguyên khai trên 647 nghìn tấn; trên 6.400 mét lò đào; tiêu thụ đạt trên 540 nghìn tấn; tiền lương bình quân 20,8 triệu đồng/người/tháng…

Tính từ đầu năm đến nay, Than Mạo Khê sản xuất trên 2,1 triệu tấn than nguyên khai. Mét lò chuẩn bị sản xuất đạt trên 21,6 nghìn mét; than sạch sản xuất xấp xỉ 2 triệu tấn; than tiêu thụ trên 2 triệu tấn và tiền lương bình quân của toàn công ty đạt 20,3 triệu đồng/người/tháng…

Phát huy kết quả đạt được, bước vào tháng 12/2023, TKV tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai; 110 nghìn tấn Alumina; 1,35 nghìn tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 1 tỷ Kwh điện; 8 nghìn tấn thuốc nổ; 19 nghìn tấn Amon Nitrat.

Dự kiến kết thúc 2023, sản lượng than sạch sản xuất trong nước của TKV đạt 39,3 triệu tấn, bằng 100,4% kế hoạch năm. Tại Quảng Ninh, TKV sản xuất đạt 37,3 triệu tấn than sạch, tăng 0,3 triệu tấn so với kế hoạch.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng cho biết, sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ than, đạt trên 48 triệu tấn, bằng 103,5% kế hoạch năm; đặc biệt là than cấp cho điện đạt trên 40 triệu tấn, bằng 104,2% kế hoạch năm.

Thời gian tới, TKV sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; quyết liệt triển khai phương án nhập khẩu than từ Lào; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn; tăng cường công tác quản trị nội bộ kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, về tiêu thụ các sản phẩm than.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ giao Kế hoạch phối hợp kinh doanh 2024 để đơn vị thành viên triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu năm; tích cực chuẩn bị sẵn sàng diện sản xuất cho năm 2024. Đây là điều kiện quan trọng để TKV tiếp tục giữ vững đà sản xuất, kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao; tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

Trọng Tài