Mới đây, PV GAS SERVICES đã tổ chức Hội nghị An toàn năm 2024, đây là chương trình thường niên, và là một hoạt động quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại Hội nghị, đại diện PV GAS SERVICES đã báo cáo công tác An toàn – Chất lượng – Môi trường (AT-CL-MT) năm 2023 và kế hoạch triển khai trong năm 2024.

Năm 2023 đối với PV GAS SERVICES là một năm với nhiều khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuổi đời của các công trình khí ngày càng cao, khối lượng công việc lớn và nhiều rủi ro, được yêu cầu thực hiện trong thời gian có hạn, thậm chí trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, đơn vị PV GAS, sự tuân thủ quy định của các nhà thầu cùng với những nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, PV GAS SERVICES đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó. Công tác AT-CL-MT đã được triển khai đồng bộ, bài bản, cải tiến liên tục và đã đạt được những dấu mốc ấn tượng, đặc biệt là công tác BDSC dừng khí và BDSC lớn các hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình, Phú Mỹ 3, Cửu Long, Nam Côn Sơn và Nam Côn Sơn 2, cũng như tại các trạm/trung tâm phân phối khí, nhà máy xử lý khí, kho chứa ...

Bên cạnh đó, công tác an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy cũng luôn được đơn vị nghiêm túc chấp hành thực hiện. Để không xảy ra tai nạn, sự cố liên quan đến con người, cơ sở vật chất và tài sản, các công việc BDSC tại các đơn vị vận hành luôn được đánh giá rủi ro, phổ biến các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa cho người thực hiện theo đúng quy trình. Trong đó phải kể đến sự chủ động trong duy trì tuần tra an ninh 24/24 toàn bộ xưởng BDSC trong các dịp lễ Tết; kế hoạch tập luyện sử dụng các trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các kho/xưởng…

Cũng trong hội nghị, CBCNV – NLĐ đã rất tích cực tham gia thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến hữu hiệu cho công tác AT-CL-MT của đơn vị: xác định các quá trình chính và phụ hệ thống quản lý AT-CL-MT; đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề bên trong/ bên ngoài/ các bên liên quan ảnh hưởng đến hoạt động của PV GAS SERVICES trong năm 2024; những cải tiến, đề xuất khắc phục chương trình 5S; công tác khám sức khỏe và các biện pháp nâng cao sức khỏe cho NLĐ…

leftcenterrightdel
Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác an toàn 
 Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, năm 2024, PV GAS SERVICES sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu, trong đó đặc biệt chú trọng an toàn trong hoạt động BDSC trên các công trình khí, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý AT-CL-MT theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trong đó mạnh mẽ triển khai quy trình đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật; tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản lý ứng cứu khẩn cấp, PCCC & CNCH đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu pháp luật và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, thúc đẩy người lao động tham gia tích cực chương trình STOP, 5S,… góp phần thúc đẩy mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Thông qua Hội nghị, tập thể lãnh đạo và CBCNV-NLĐ PV GAS SERVICES đã thể hiện quyết tâm hơn nữa trong thời gian tới, đưa văn hóa an toàn của PV GAS thấm nhuần vào từng người lao động và trở thành một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của Công ty.

PV