Tham dự Đại hội có đại diện của cổ đông lớn Công ty Tokyo Gas Asia Pte. Ltd, đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Về phía PV GAS DISTR có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty. Đại hội đã đón tiếp các cổ đông đại diện cho 95.606.407 cổ phần, tương đương 96,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết – tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe các tờ trình và nhất trí thông qua việc (i) miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú và (ii) bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029. Kết quả cho từng nội dung bầu cử đều đạt được số phiếu với tỷ lệ tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

leftcenterrightdel
Cổ đông bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty 

Thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS DISTR, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT đã tặng hoa cám ơn ông Trần Huỳnh Thanh Tú vì những đóng góp trong thời gian vừa qua và chúc mừng ông Nguyễn Quang Huy trên cương vị mới tại PV GAS DISTR.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PV GAS D đã diễn ra thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
PV GAS DISTR tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024