9 tháng, Nhà máy đạt sản lượng 6,2 tỷ kwh

Kể từ khi bắt đầu vận hành từ ngày 27/11/2018, Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã phát điện với sản lượng xấp xỉ 40 tỷ kWh, hệ số khả dụng của cả hai Tổ máy đều đạt trung bình 95%. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, nhà máy đã đạt sản lượng hơn 6,2 tỷ kWh.

Trong quá trình sản xuất, Công ty BOT đã vận hành Nhà máy khoảng 1900 ngày vận hành an toàn, chưa để xảy ra phát sinh sự cố về an ninh trật tự, an toàn lao động.

Chưa để xảy ra sự cố về môi trường

Đến hết tháng 9/2023, tổng khối lượng tro, xỉ đang được lưu chứa tại Bãi xỉ Vĩnh Tân 1 (VT1) là khoảng 4,32 triệu tấn (chiếm khoảng 57,9% tổng dung tích lưu chứa của Bãi xỉ).

leftcenterrightdel
 Tổng khối lượng tro, xỉ được chôn lấp khoảng 289,300 tấn, chiếm tỷ lệ 26% lượng tro xỉ phát sinh.

Đối với công tác vận chuyển, chôn lấp và quản lý bãi xỉ, công ty BOT tiếp tục tuân thủ các bước trong Quy trình số Q/VTPC1-GC-HC-001 về quy trình vận hành và quản lý Bãi xỉ và Phương án đảm bảo môi trường tại Bãi xỉ NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 (Mùa gió 2021 - 2022).

Đến nay, Công ty BOT chưa để xảy ra sự cố môi trường hoặc nhận được phản ánh của các cơ quan quản lý, người dân địa phương về sự cố môi trường trong quá trình giám sát Bãi xỉ VT1.

Bên cạnh đó, triển khai Đề án xử lý và tái sử dụng tro xỉ theo Quyết định số VTPC1-DECISION-005-2023 ngày 24/02/2023, Công ty BOT tiếp tục chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị tiêu thụ theo các hợp đồng đã ký với mức hỗ trợ chi phí xử lý tối đa hiện nay là 50.000 đồng/tấn tro, xỉ.

Như vây, kể từ khi vận hành thượng mại dự án cho đến nay khối lượng tiêu thụ tro, xỉ khoảng hơn 3,24 triệu tấn tro, xỉ (chiếm xấp xỉ 43% tổng lượng tro xỉ phát sinh).

leftcenterrightdel
 

Trong năm 2023 (tính đến hết ngày 30/9/2023), nhà máy đã tiêu thụ được 811.300 tấn, chiếm khoảng 74% lượng tro xỉ phát sinh.

Hiện nay, công ty BOT cơ bản đã tiêu thụ được khoảng 74% lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày thông qua các hợp đồng tiêu thụ và tái sử dụng tro, xỉ vào các mục đích khách nhau như phụ gia xi măng, phụ gia cho bê tông, nguyên liệu sản xuất gạch...

Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 có công suất 2x620MW, đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030  và Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.