Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr ngày 31/10/2023 của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thuỷ nội địa đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại. 

Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) và các đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện các kiến nghị đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr.

Báo cáo số 217/ĐKVN-TCCB của Cục ĐKVN về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr gửi Thanh tra Bộ GTVT cho thấy, sau khi Thanh tra Bộ GTVT công bố kết luận, ngày 21/11/2023, Cục ĐKVN đã ban hành Kế hoạch số 4335/KH-ĐKVN về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1302/KL-TTr.  

Đối với yêu cầu thu hồi văn bản xác nhận, thông báo năng lực của đơn vị đăng kiểm Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu do thiếu đăng kiểm viên.

Ngày 12/1/2024, Cục ĐKVN đã ban hành Thông báo số 89/TB-ĐKVN về việc thu hồi thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đối với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT - Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thông báo số 90/TB-ĐKVN về việc thu hồi thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đối với Sở GTVT tỉnh Lào Cai.

Đối với yêu cầu ban hành văn bản yêu cầu đơn vị đăng kiểm Hải Dương dừng hoạt động kiểm định phương tiện thuỷ nội địa cho đến khi có đủ đăng kiểm viên và các điều kiện khác theo quy định.

Ngày 27/11/2023, Cục ĐKVN ban hành Văn bản số 4424/ĐKVN-TS gửi Sở GTVT tỉnh Hải Dương, đề nghị Sở GTVT Hải Dương chỉ đạo đơn vị trực thuộc dừng hoạt động kiểm định phương tiện thủy nội địa từ ngày 27/11/2023 cho đến khi có đủ đăng kiểm viên và các điều kiện khác theo quy định. Khi đáp ứng đầy đủ các quy định về đăng kiểm viên và các điều kiện khác theo Thông tư số 48/2015/TT- BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, đề nghị Sở GTVT Hải Dương thông báo để Cục ĐKVN thực hiện việc cấp thông báo năng lực đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

leftcenterrightdel
Qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Ảnh: TQ 

Cục ĐKVN giao Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng làm việc với Sở GTVT Hải Dương để thống nhất phương án thực hiện kiểm định phương tiện thủy nội địa cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trực thuộc Sở dừng hoạt động.

Đối với nội dung đình chỉ có thời hạn hoạt động đăng kiểm viên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Cục ĐKVN đã ban hành các quyết định đình chỉ 2 tháng từ ngày 10/1/2024 đến hết ngày 9/3/2024, đối với 12 đăng kiểm viên thuộc các đơn vị đăng kiểm: Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu (3 đăng kiểm viên), Hải Hưng (2 đăng kiểm viên), Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, Chi cục Đăng kiểm số 1 và Chi cục Đăng kiểm số 12.

Đối với 3 đăng kiểm viên giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã hết hạn trong năm 2023, Cục ĐKVN không thực hiện đình chỉ đăng kiểm viên theo quy định và không xem xét, đánh giá và cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên khi đơn vị có đề nghị trong thời gian từ ngày 10/1/2024 đến hết ngày 9/3/2024.

Đối với nội dung làm việc với Sở GTVT Hải Dương, Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở GTVT Lào Cai để có phương án thực hiện kiểm định phương tiện thuỷ nội địa cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn khi các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trực thuộc sở dừng hoạt động, ngày 24/11/2023, Cục ĐKVN đã có Văn bản số 4405/ĐKVN-TS, 4406/ĐKVN-TS, 4407/ĐKVN-TS gửi các chi cục đăng kiểm: Số 9, số 1, Hải Hưng yêu cầu các đơn vị trên làm việc với Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở GTVT Lào Cai, Sở GTVT Hải Dương liên quan đến việc thực hiện kiểm định phương tiện thủy nội địa trên địa bàn.

Đối với các đăng kiểm viên có tồn tại, hạn chế, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Cục ĐKVN yêu cầu các Sở GTVT thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Các sở GTVT, đơn vị đăng kiểm thống nhất với Cục ĐKVN để thực hiện việc đình chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

Kết quả kiểm điểm trách nhiệm, Cục trưởng Cục ĐKVN đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Quốc Hưng, Trưởng phòng Tàu sông; phê bình nghiêm khắc đối với các ông: Đậu Ngọc Bình, Phó Trưởng phòng Tàu sông; Nguyễn Thế Cường, chuyên viên Phòng Tàu sông; Phan Văn Hoàn, đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 1; Đặng Ánh Dương, đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng; Lê Hữu Giang, đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 12.

Đối với ông Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục ĐKVN trực tiếp chỉ đạo Phòng Tàu sông thực hiện nhiệm vụ hiện nay đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam nên không có cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối với ông Đỗ Trung Học, nguyên Trưởng Phòng Tàu sông giai đoạn trước năm 2021, hiện đã nghỉ hưu và đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố nên không có cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối với tổ chức, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP không quy định về việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức. Do vậy, Cục ĐKVN không có cơ sở để thực hiện nội dung này.

Đối với nội dung kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành, ngày 23/11/2023, Cục ĐKVN có Văn bản số 4390/ĐKVN-PC-KHCN gửi Bộ GTVT về việc đăng ký Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, theo đó, Cục đã đăng ký xây dựng 19 thông tư (trong đó có 9 thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT và 10 thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

Trần Quý