Liên quan đến 4 dự án nêu trên, mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch để tiếp tục triển khai, khắc phục theo nội dung của Kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP.

Theo kế hoạch, đối với Dự án Cảng trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND thị xã Phú Mỹ rà soát, báo cáo kết quả xử lý các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc giao đất thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với phần đất thuộc rừng phòng hộ và đất sông suối).

Sau khi có kết quả rà soát, báo cáo của Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý việc chậm triển khai thực hiện dự án…

Văn phòng UBND tỉnh được giao thực hiện rà soát việc sử dụng đất của dự án, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai. Sở TN&MT là đơn vị theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành từ tháng 4 đến tháng 6/2023…

Đối với Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi Hồng Long, ngày 3/1/2023, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất không chấp thuận đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của Sở KH&ĐT, giao Sở TN&MT thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh. Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp về rà soát việc sử dụng đất của dự án, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai. Thời gian hoàn thành từ tháng 3 tới tháng 4/2023…

Đối với Dự án Khu hậu cần bến bãi Đức Bình (quy mô 41,4ha) của Công ty CP Tập đoàn Đức Bình, ngày 6/5/2022, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có ý kiến về việc UBND tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn và xử lý các thủ tục về đất đai theo quy định. UBND tỉnh giao Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh nội dung này. Thời gian thực hiện từ tháng 3 tới tháng 5/2023…

Liên quan đến Dự án Khu du lịch Trung Sơn - Hồ Tràm do Công ty TNHH Trung Sơn làm chủ đầu tư, UBND tỉnh giao Sở TN&MT đề xuất xử lý dự án chậm triển khai. Thời gian thực hiện từ tháng 7 tới tháng 8/2023…

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đối với trường hợp thu hồi chủ trương, thu hồi đất của 3 dự án (Dự án Cảng trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân, Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi Hồng Long, Dự án Khu hậu cần bến bãi Đức Bình), trường hợp các dự án không thu hồi được theo quy định của pháp luật về đầu tư thì Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến và điều chỉnh Kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP.

Đối với Dự án Khu du lịch Trung Sơn - Hồ Tràm, sẽ thực hiện ngay sau khi có kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 26/3/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời kỳ 2011-2016. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Đến nay, nhiều cán bộ, công chức đã bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến những sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Chu Tuấn