Đối với tập thể, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND TP phê bình và yêu cầu 2 tập thể: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tham mưu, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND có chỉ tiêu mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt và tham mưu văn bản, xác nhận đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Nhà hàng khách sạn Hưng Gia, nhưng vẫn còn đường điện chạy qua dự án chưa được di chuyển là chưa đúng thực tế hiện trạng khu đất.

Đối với cá nhân, đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

Đối với các trường hợp lao động hợp đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hội đồng Kỷ luật thống nhất giao cho đơn vị tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý, kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan đến sai phạm để báo cáo qua Phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi để đánh giá, xếp loại công chức năm 2022.

Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài phản ánh: “Nhiều sai phạm tại dự án công trình nhà hàng, khách sạn Hưng Gia”, cụ thể: Dự án thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa với quy mô 01 công trình dịch vụ nhà hàng 07 tầng tại lô B-CT5-2, 01 công trình dịch vụ khách sạn 07 tầng tại lô B-CT5-3 với tổng diện tích đất sử dụng 9.677m2; mật độ xây dựng 38-40%, hệ số sử dụng đất 2,8 lần, tổng mức đầu tư dự kiến 220 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, tại thời điểm giao đất để thực hiện dự án, phần diện tích giao cho Công ty Hưng Gia nằm trong tổng diện tích khu quy hoạch cơ sở văn hóa đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) tại Quyết định 1168/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho Công ty Hưng Gia thuê đất vào mục đích dịch vụ thương mại là không phù hợp với loại đất có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chưa đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Hương Trà