D.A Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần đầu) ngày 15/12/2020.

Địa điểm thực hiện D.A tại lô đất ký hiệu T1, Khu đô thị Du lịch và Bến cảng cao cấp Ao Tiên, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn; diện tích đất sử dụng 2,33ha.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cát Linh Vân Đồn và Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền. Tổng vốn đầu tư D.A 3.910.800 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của D.A là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiến độ thực hiện D.A, đến hết tháng 6/2021, hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, thiết kế và các thủ tục liên quan khác đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng… Tháng 1/2024 đưa toàn bộ D.A đi vào hoạt động.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận xét, D.A Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 68, ngày 8/1/2019; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền với diện tích 2,33ha.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn cấp Giấy phép xây dựng số 04, ngày 29/4/2022 cho Công ty Cổ phần Cát Linh Vân Đồn, được phép xây dựng công trình giai đoạn 1, bao gồm phần móng cọc công trình thuộc D.A... D.A đã có đủ điều kiện triển khai thực hiện theo các văn bản cấp phép của cấp có thẩm quyền.

Trong việc thực hiện đầu tư D.A, đối với hạng mục móng cọc công trình, chủ đầu tư không thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, không đảm bảo theo quy định.

“Trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Cát Linh Vân Đồn và Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền” - Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.

Bên cạnh đó, D.A thực hiện chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ngày 15/12/2020. Tuy nhiên, chưa được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn kiểm tra, xử lý theo nhiệm vụ quy định tại điểm d, điểm e, Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 16, ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, chủ đầu tư chưa lập bảng tiến độ thi công xây dựng của D.A, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn để quản lý, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

“Trách nhiệm chủ yếu thuộc về Công ty Cổ phần Cát Linh Vân Đồn; Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn” - kết luận thanh tra cho biết.

Căn cứ kết quả thanh tra, để kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý, thực hiện D.A, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vân Đồn tiến hành kiểm tra, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra…

UBND huyện Vân Đồn thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động của D.A; kịp thời phát hiện các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo quy định; lập bảng tiến độ thực hiện D.A gửi cơ quan quản lý Nhà nước làm cơ sở để quản lý, giám sát việc thực hiện…

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chưa đúng quy định nêu tại kết luận thanh tra.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi nhận được kết luận thanh tra, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành công văn yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập bảng tiến độ tổng thể thực hiện D.A để huyện quản lý, giám sát; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo chậm nhất đến đến tháng 1/2024, công trình được đưa vào sử dụng.

Đồng thời, cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công trên địa bàn… Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, hết thời hạn 3 năm thí điểm mô hình Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề xuất dừng thí điểm mô hình này và chuyển nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập từ ngày 21/4/2020 với thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm.

Về phương án dừng thí điểm mô hình Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (thực hiện sau khi được sự đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ): Rà soát, chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị này về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. 

Trọng Tài