Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP ngày 3/6/2020 về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại.

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm; xử lý về tài chính và các kiến nghị khác.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô cho biết, sau khi công bố kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra. Đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn việc thực hiện Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP.  

Báo cáo số 2549/UBND-KTTH ngày 14/8/2023 của UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP gửi Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ cho thấy, ngay sau khi nhận được Văn bản số 618/BC-TTCP ngày 24/2/2023 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đối với nội dung yêu cầu Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác xổ số kiến thiết giai đoạn 2008 - 2017 tổ chức kiểm điểm đối với những thiếu sót, vi phạm phát hiện qua thanh tra: Các sở: Tài chính, Nội vụ đã kiểm điểm các nội dung liên quan trong việc chưa tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô thực hiện đầy đủ các quy định trong hoạt động xổ số kiến thiết.

Tại thời điểm thanh tra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác xổ số kiết thiết giai đoạn 2008 - 2017 đã nghỉ hưu. Vì vậy UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không tiếp tục kiến nghị thực hiện đối với nội dung này.

leftcenterrightdel
 Theo đề án, từ năm 2023 - 2025 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô phấn đấu doanh thu tăng trưởng từ 1 - 2%/năm. Ảnh: TQ

Đối với nội dung UBND TP Hà Nội chưa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm theo quy định và có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

UBND TP Hà Nội cho biết, đã có Văn bản số 1543/UBND-KT ngày 21/5/2021 chỉ đạo các sở: Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số thành phố; kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm theo quy định, có biện pháp xử lý, khắc phục những thiếu sót, vi phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP.

Các sở: Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số thành phố; kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đã nghiên túc thực hiện.

Đối với nội dung chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô xây dựng Đề án Tái cơ cấu công ty, tinh giản tổ chức bộ máy, giảm lực lượng lao động không cần thiết, tập trung cho ngành nghề kinh doanh: Ngày 26/7/2017, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 3622/UBND-KT chỉ đạo các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 707/QĐ-TTg.

Ngày 30/3/2018, UBND TP đã có Quyết định số 1535/QĐ-UBND phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đến năm 2020.

Quá trình thực hiện đề án, TP phát hiện những tồn tại, bất cập và Sở Tài chính đã có báo cáo, tham mưu UBND TP có Thông báo số 653/TB-UBND ngày 5/6/2019.

UBND TP đã có Văn bản số 1330/UBND-KT ngày 4/5/2022 và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 6/6/2023 chỉ đạo các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu lại công ty giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 30/3/2018. Trên cơ sở đó rà soát, xây dựng Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn đến năm 2025 trình UBND TP.

Về nội dung này, theo ông Nguyễn Ngọc Hải, ngày 25/8/2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đã gửi Sở Tài chính Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2023 - 2025.

Theo ông Hải, đề án này sẽ xây dựng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô đến năm 2025 phát triển bền vững, hiệu quả, triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh, công tác quản trị theo hướng hiện đại.

Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính hiệu quả, tiết giảm chi phí, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty. Phấn đấu doanh thu tăng trưởng từ 1 - 2%/năm. Vốn điều lệ 84 tỷ đồng; lực lượng lao động được tinh giản năm 2023 là 457 người; năm 2024 là 448 người và năm 2025 là 440 người.

Trần Quý