Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả kiểm tra đã xác định một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng. Căn cứ thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xem xét, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với những đảng viên thuộc thẩm quyền và xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền như sau:
Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành (phải ảnh) bị kỷ luật khiển trách. Ảnh: VT 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Trần Chí Thanh.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Đình Minh.
Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và điều chuyển công tác khác đối với đồng chí Võ Hồng Sơn.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rút hồ sơ, xem xét lại và thi hành kỷ luật đúng khuyết điểm, vi phạm đối với đồng chí Vũ Văn Hưng; yêu cầu không bố trí công việc tham mưu lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Văn phòng UBND tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Văn Hưng bằng hình thức cảnh cáo.
Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, nguyên Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động.

Đối với một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Văn Thanh