Sáng 17/11, tại tỉnh Hà Giang, Cụm Thi đua số IV - Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023, thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc.

Dự hội nghị có đại diện Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I), Thanh tra Chính phủ; Cụm trưởng, Cụm phó và lãnh đạo thanh tra các tỉnh trong cụm.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cụm trưởng và Cụm phó chủ trì hội nghị. Ảnh: Bùi Bình 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Sinh, Cụm phó, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2023, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án, lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Hoạt động thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương thức tiến hành; chú trọng giám sát, chỉ đạo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra đảm bảo các cuộc thanh tra được tiến hành đúng quy định của pháp luật, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bổ sung cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được tăng cường, đạt kết quả cao.

Trong năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm IV đã triển khai thực hiện 1.961 cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội'. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm hơn 120 tỷ đồng và 73.552,10 m3 đất; kiến nghị thu hồi vào Ngân sách nhà nước hơn 81 tỷ đồng, 22.7729 m2 đất; kiến nghị xử lý khác 38.901,22 triệu đồng, 50.779,2 m2 đất; đã thu hồi 51.394,59 triệu đồng (đạt 63,18% tỷ lệ thu hồi).

Ban hành 1.235 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 32.445,94 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 387 tổ chức, 1.342 cá nhân. Kiến nghị địa phương sửa đổi, bổ hoàn thiện nhiều quy định, quy chế liên đến nội dung thanh tra; kiểm điểm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra sai phạm, căn cứ mức độ sai phạm xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra được tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo các tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất bảo đảm theo quy định. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được tThanh tra các tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; trình để chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Trong năm 2023, thanh tra các tỉnh trong cụm đã tiếp 10.885 lượt với 12.194 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.

Tiếp nhận tổng số 16.028 đơn thư các loại gồm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh.

Số đơn thư đủ điều kiện xử lý là 13.295 đơn thư. Tham mưu cho cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết 409 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 344 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 84,10%).

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các nghị định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng...

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện và tiếp nhận các bản kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2022 đội với người có nghĩa vụ kê khai thuộc thanh tra tỉnh kiểm soát theo quy định thanh tra các tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành đồng thời tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cụm phó Cụm Thi đua thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến vẫn chưa được chú trọng; thanh tra các tỉnh trong cụm không có cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng mà phân công 1 công chức thuộc văn phòng làm công tác thi đua khen thưởng, do đó, việc gửi báo cáo, tổng hợp số liệu về công tác thi đua, khen thưởng có một số đơn vị trong cụm còn chậm, ảnh hưởng tới việc tổng hợp chung của cụm.

Bản lĩnh chính trị của một số công chức, thanh tra viên không vững vàng cùng với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức dẫn đến việc công chức, người đứng đầu đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố, điều tra.

Thời gian tới, Cụm Thi đua cần tập tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khi thưởng. Phát động phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

Tổ chức thực hiện 100% chương trình công tác thanh tra năm 2024 theo kế hoạch đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khi được giao. Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Duy trì tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa tham những trong cơ quan, đơn vị…

leftcenterrightdel
Ông Trần Quốc Khanh, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu phát biểu tham luận. Ảnh: Bùi Bình 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện Luật Thanh tra năm 2022; việc xây dựng kế hoạch thanh tra ở địa phương, công tác xác minh tài sản, thu nhập; thanh tra sở, thanh tra huyện ít nhân sự trong khi đó người ra quyết định thanh tra không phải là trưởng đoàn thanh tra; khó trong việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về quy hoạch…

leftcenterrightdel
Ông Dương Kiến Thu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cục I phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Kiến Thu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cục I, Thanh tra Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sẽ tiếp thu ý kiến để báo cáo lãnh đạo cục trình Thanh tra Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như đề nghị của thanh tra các tỉnh.

Trong công tác tiếp công dân, ông Thu đề nghị các tỉnh lưu ý sổ ghi chép phải đầy đủ, rõ ràng; nhất quyết không tiếp đối với những trường hợp đã giải quyết rồi.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai (trái) nhận cờ Cụm trưởng Cụm Thi đua số IV năm 2024. Ảnh: Bùi Bình

Hội nghị đã tổ chức bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024. Kết quả, Thanh tra tỉnh Lào Cai làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số IV năm 2024, Thanh tra tỉnh Sơn La làm Cụm phó.

Bùi Bình