Đất thuộc sở hữu Nhà nước nhưng chưa có phương án sắp xếp lại

Theo Văn bản số 2830/BXD-TTr ngày 8/11/2018 và Văn bản số 2555/BXD-TTr của Bộ Xây dựng, cơ sở nhà, đất số 12 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Đến thời điểm Bộ Xây dựng kiểm tra (tháng 10/2018), UBND TP Hải Phòng chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng, trong đó có nhà, đất số 12 đường Trần Phú.

Tại Văn bản số 4727 ngày 7/12/2018 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại số 12 đường Trần Phú, Bộ Tư pháp nhất trí với kiến nghị của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Tư pháp yêu cầu TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất ở vị trí đắc địa, có giá trị sử dụng và khả năng sinh lợi cao. Trên cơ sở đó, tổ chức kiểm điểm, xứ lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ theo thẩm quyền.

Mặt khác, sau khi Trường THPT Chuyên Trần Phú chuyển về địa điểm mới trên tuyến đường Lê Hồng Phong (từ tháng 9/2016), toàn bộ diện tích đất và các công trình hiện trạng thực tế do trường đang quản lý sử dụng tại số 12 (cũ) Trần Phú (khoảng 9.300m2) đã được UBND TP Hải Phòng đồng ý đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) gắn với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án khách sạn 5 sao tại Văn bản số 1854/UBND-QH ngày 10/4/2017.

Quá trình triển khai, đối chiếu với hồ sơ quản lý SDĐ của trường (được UBND TP giao đất tại Quyết định số 808/QĐ-UB ngày 18/8/1994) và các tài liệu lưu trữ liên quan, hiện còn một phần diện tích khoảng hơn 1.000m2 đã được trường tự ý phân phối cho các hộ gia đình giáo viên làm nhà ở (bao gồm: Các hộ dân khu vực ngõ 56 (mới) Trần Phú và 2 hộ dân tại các số 5A, 5B Trần Bình Trọng...).

Thực hiện dự án là phù hợp chủ trương

Việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú đã được Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát, báo cáo và chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, như: Trong hồ sơ yêu cầu được UBND TP Hải Phòng phê duyệt, nêu không đầy đủ cơ sở xác định số tiền SDĐ, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách Nhà nước trong thời hạn được giao đất hoặc được cho thuê đất theo quy định.

Hợp đồng số 01/DATHĐT ngày 3/10/2017 về thực hiện dự án đầu tư có SDĐ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ TP Hải Phòng và Công ty TNHH Nhật Hạ không xác định về tiền thuê đất, tiền SDĐ là chưa bảo đảm theo biểu mẫu hợp đồng theo Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hợp đồng dự án đầu tư có SDĐ.

Ngày 30/5/2017, UBND TP Hải Phòng phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và đăng tải thông báo mời sơ tuyển quốc tế trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khi chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ từ 4 - 12 tầng lên thành tối đa 35 tầng, là chưa đảm bảo theo quy định.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đảm bảo quyền lợi của các hộ dân liên quan đã được UBND các cấp của TP Hải Phòng xem xét, giải quyết; TAND cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đã giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Đó là, tại Bản án số 01/2019/HC-ST, Bản án số 246/2019/HC-PT đã xác định về nguồn gốc SDĐ của các hộ dân tại khu đất số 12 Trần Phú. Theo đó "toàn bộ nhà đất mà họ đang ở là đất do cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng liên tục nên quan điểm trên của những người khởi kiện không được chấp nhận" (Bản án số 01/2019/HC-ST) và “tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của những người khởi kiện về nội dung này là có căn cứ” (Bản án số 246/2019/HC-PT).

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng nhất trí với đánh giá của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2555 ngày 30/10/2019, cho rằng  "việc giao nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án là phù hợp với chủ trương xây dựng khách sạn của Đảng bộ TP Hải Phòng và tránh được các khiếu nại phát sinh từ phía nhà đầu tư và không làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của TP Hải Phòng”, phù hợp với Hợp đồng số 01/DATHĐT ngày 3/10/2017 về thực hiện dự án đầu tư có SDĐ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ TP Hải Phòng và Công ty TNHH Nhật Hạ.

Tuy nhiên, UBND TP Hải Phòng phải kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Nhật Hạ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết trong Hợp đồng số 01/DATHĐT, bao gồm nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định.

Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ có vi phạm, khuyết điểm theo kiến nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2830/BXD-TTr ngày 8/11/2018 và Văn bản số 2555/BXD-TTr ngày 30/10/2019 (như Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận tại Mục 1 Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 14/1/2020 của Văn phòng Chính phủ).

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế TP Hải Phòng rà soát, xác định giá đất cụ thể, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan của Công ty TNHH Nhật Hạ theo đúng quy định của pháp luật đất đai; đảm bảo Công ty TNHH Nhật Hạ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với TP Hải Phòng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND quận Ngô Quyền tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích về chế độ chính sách để 4 hộ dân còn lại đồng thuận về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định hiện hành và theo Bản án số 246/2019/HC-PT ngày 23/9/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Bảo Anh