Qua đó, yêu cầu đơn vị nộp số tiền sai phạm 221,7 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình là doanh nghiệp Nhà nước, được giao quản lý, khai thác 34 hồ chứa, 9 trạm bơm, 2 đập dâng, hệ thống thủy lợi Rào Nan và cống ngăn mặn Mỹ Trung trên địa bàn tỉnh; phục vụ tưới tiêu cho trên 31.494ha lúa, cấp nước thô cho các nhà máy nước phục vụ sinh hoạt và các ngành dân sinh - kinh tế khác trên 10 triệu m3/năm.

Ngoài ra, Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư một số công trình, dự án (DA) trong hệ thống thủy lợi đang quản lý. 

Kết quả thanh tra cho thấy, tại 2 xã sử dụng nước trên địa bàn gồm xã Phú Thủy, An Thủy (huyện Lệ Thuỷ) đã cho các hộ dân thuê đất công ích 5% để nuôi trồng thủy sản, nhưng lại đưa vào diện miễn phí tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi không đúng đối tượng, với tổng diện tích đất công ích đã cho thuê là 47,8ha (Phú Thủy 41ha và An Thủy 6,8ha).

Trong đó, xã Phú Thủy đã miễn kinh phí sai đối tượng 102,5 triệu đồng, xã An Thủy là 17 triệu đồng. Về việc này, công ty đã có giải trình, tuy nhiên, đoàn thanh tra nhận thấy không có căn cứ để được xem xét, giải quyết. 

Trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2021, có 5 công trình đã hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn nguồn kết dư hết nhiệm vụ chi, không hoàn trả lại ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là 102,2 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra gói thầu XL 03 (thuộc kênh chính Bắc, Nam hồ Rào Đá và kênh chính hồ Tiên Lang) thuộc DA sửa chữa, nâng cấp hệ thống các tuyến kênh chính, đơn vị tư vấn đã tính sai, làm tăng giá xây lắp 28,7 triệu đồng. 

Do Ban Quản lý DA là một phòng thuộc công ty nên theo quy định không phải kê khai, nộp thuế VAT đối với chi phí quản lý DA và chi phí giám sát thi công các công trình do công ty làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, có một số công trình, DA đã phê duyệt chi phí quản lý và chi phí giám sát thi công (bao gồm thuế VAT) với số tiền 133,7 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Giám đốc Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm nêu trên; chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình phải nộp số tiền sai phạm là 221,7 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Khi tiến hành nghiệm thu gói thầu XL 03, Giám đốc Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình phải giảm trừ số tiền tính sai; kiểm tra, rà soát lại khối lượng trước khi nghiệm thu khối lượng hoàn thành đối với các công trình đang xây dựng dở dang; khi quyết toán nguồn kinh phí không tính số tiền 133,7 triệu đồng thuế VAT đối với chi phí quản lý DA và chi phí giám sát thi công các công trình.

Ngoài ra, Giám đốc Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ diện tích đất 5% do địa phương quản lý cho thuê nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không đúng quy định trong thời kỳ thanh tra (năm 2021 và 2022); báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh để xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP trong tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, đơn vị dùng nước trên địa bàn phối hợp với Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình tiến hành rà soát, ký hợp đồng tạo nguồn (bổ sung) kể từ vụ Hè Thu năm 2023 đối với những công trình có sử dụng nguồn nước từ các hồ, đập do công ty quản lý nhưng chưa đưa vào diện tích ký hợp đồng, nhằm tránh gây thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước.

N.Phó - H.Nam