Theo UBND quận 1, vỉa hè đường Trương Định (từ đường Nguyễn Du đến Phạm Hồng Thái), phường Bến Thành, có chiều dài đoạn tuyến 2 bên là 795,4m, với kết cấu triền lề cũ bằng bê tông dạng vuông rộng 0,2 x 0,3m và ốp bên trên bó vỉa đá xanh vuông rộng 0,2 x 0,3m chìm bên dưới.

Vỉa hè đã xuống cấp, mặt vỉa hè hiện hữu phần lớn là gạch xi măng và bê tông sỏi rửa, gạch cũ, bị bong tróc, cao độ vỉa hè từng vị trí khác nhau, gây khó khăn cho người đi bộ và mất mỹ quan đô thị…

Ngày 13/9/2019, UBND quận 1 ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành, với tổng mức đầu tư hơn 8,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2020.

Ngày 31/10/2019, UBND quận 1 ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 1. Quy mô dự án gồm sửa chữa vỉa hè lát đá granite, làm mới triền lề đá granite, sửa chữa hầm ga thu nước, làm mới bồn cây… Tổng mức đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách quận.

Kết quả thanh tra cho thấy, Ban Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành, đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo thoát nước, an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, môi trường… Quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan còn tồn tại một số thiếu sót.

Nhà thầu có lập nhật ký công trình nhưng ghi thiếu các nội dung công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Không có hồ sơ thể hiện việc chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư, vật liệu theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

UBND quận 1 xác định, ông Phạm Quách Trường Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, chịu trách nhiệm quản lý chính về những thiếu sót trong việc thực hiện dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của ông Lê Vũ Quang, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, chịu trách nhiệm giám sát chung của chủ đầu tư về gói thầu xây lắp của công trình; ông Nguyễn Huy Kiên, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chịu trách nhiệm kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng của công trình.

Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót được chỉ ra sau quá trình thanh tra. Cụ thể, gồm các nội dung liên quan đến việc lập và ghi nhật ký công trình đầy đủ nội dung; kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư, vật liệu theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND quận, đồng thời gửi Thanh tra quận theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Cảnh Nhật