Vi phạm quy định về điều kiện chỉ định thầu

Theo Thông báo kết luận thanh tra số 1864/TB-TTr ngày 18/11/2022 của Thanh tra TP Cần Thơ, việc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện cơ bản đúng theo trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và quyết định chủ trương đầu tư (chưa được HĐND quận giao) là không đảm bảo về thủ tục theo quy định.

Tại thời điểm được chỉ định thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng số 1 và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nghinh Phong không có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 2 gói thầu đều không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định về điều kiện chỉ định thầu.

Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nghinh Phong không phù hợp với nội dung công trình được thẩm tra. Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục chiếu sáng ngoại vi, đơn vị tư vấn chỉ định nhãn hiệu xuất xứ vào hồ sơ thiết kế là không đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 86 Luật Xây dựng năm 2014…

Đơn vị thẩm tra và đơn vị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phải xác định lại giá trị dự toán của công trình, dẫn đến chênh lệch chi phí tư vấn sau khi tính lại dự toán là hơn 113 triệu đồng.

Đối với công tác quản lý dự án, qua thanh tra cho thấy, điều kiện, năng lực của một số cá nhân tham gia quản lý dự án không có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án, chứng chỉ định giá xây dựng. Chủ đầu tư đã không thuê tư vấn quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn chưa đủ điều kiện, năng lực để quản lý dự án là không đúng quy định.

Giai đoạn thực hiện dự án, tại thời điểm được chỉ định thầu, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC cũng không có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không có chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, vi phạm quy định về điều kiện chỉ định thầu.

Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh thành lập tổ tư vấn hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là chưa đúng quy định. Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có 2/3 thành viên không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu theo quy định.

Nghiệm thu khối lượng công việc không đúng quy định

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thi công xây dựng công trình vẫn còn một số thiếu sót, sai phạm như: Phần bê tông kè công viên và bê tông gờ bó vỉa hè không lát đá granit; thiếu khối lượng phần điện ngoại vi; thiếu chuyến vận chuyển công tác tháo dỡ gạch xi măng tự chèn.

Chủ đầu tư và các đơn vị đã căn cứ vào khối lượng mời thầu để tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc cho đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ - Xí nghiệp Xây dựng) thực hiện là không đúng quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tính từ khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 8/8/2022 là khoảng 18 tháng, cho thấy chủ đầu tư đã chậm trễ trong việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã chi phụ cấp kiêm nhiệm, chi phúc lợi tập thể, chi công tác phí, chi thanh toán tiền công cho 6 lao động không đúng quy định.

Đoàn thanh tra xác định, đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu trên cho thấy trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Dự án Cải tạo Công viên Sông Hậu do để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương thanh quyết toán dự án theo quy định.

UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Để khắc phục những thiếu sót, sai phạm, Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản sai phạm của các đơn vị với tổng số tiền hơn 426 triệu đồng.

Đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Nghinh Phong và Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án PMC liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng Dự án Cải tạo Công viên Sông Hậu để xử lý theo quy định.

Cảnh Nhật