Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra của Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 24 D.A (trong tổng số 282 D.A). Trong đó, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng TP Móng Cái quản lý, thực hiện 18 D.A với tổng mức đầu tư hơn 239 tỷ đồng; UBND các phường, xã quản lý 6 D.A với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng.

Qua thanh tra phát hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, có 3 D.A, nhà thầu tư vấn không đủ điều kiện năng lực theo quy định. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế kiến trúc TP Hạ Long; Công ty Cổ phần quy hoạch và kiến trúc Sa Vĩ; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Green Building chưa có chứng chỉ năng lực.

2 D.A, nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cử cán bộ chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hạn đảm nhận các chức danh chủ nhiệm, chủ trì; 2 D.A, việc tính dự toán của tư vấn thiết kế, chủ đầu tư (CĐT) chưa phù hợp. Việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vẫn còn thiếu sót như: 3 D.A chưa lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 2 D.A chưa phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 1 D.A không tổ chức giám sát công tác khảo sát...

Không chỉ vậy, qua thanh tra cũng phát hiện, trong giai đoạn thực hiện đầu tư, có 3 D.A, nhà thầu thi công thực hiện thi công xây dựng chưa có chứng chỉ năng lực của tổ chức theo quy định; 4 D.A, chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu thi công chưa có chứng chỉ hành nghề; 7 D.A, nhật ký thi công chưa ghi đầy đủ, chưa đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công; 2 D.A có thiết kế bản vẽ thi công chưa được CĐT xác nhận trên bản vẽ; 5 D.A, cán bộ giám sát của CĐT và đơn vị tư vấn giám sát chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề chưa phù hợp với loại công trình...

7 D.A không kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu; 3 D.A thi công chậm tiến độ; 3 D.A, CĐT, tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công không mua bảo hiểm; 2 D.A, nhà thầu thi công chưa trình CĐT phê duyệt biện pháp thi công...

Ngoài ra, có 3 D.A do Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng TP Móng Cái quản lý lập và trình phê duyệt quyết toán không đảm bảo thời gian theo quy định; 1 D.A không lưu trữ hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế, giám sát; 6 D.A nghiệm thu, thanh quyết toán công trình còn sai sót, chưa phù hợp...

Trước những vi phạm, tồn tại trên, Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu UBND TP Móng Cái chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan; có biện pháp chấn chỉnh theo quy định. Đồng thời, thực hiện xử lý về kinh tế số tiền hơn 380 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi có kết luận thanh tra, UBND TP Móng Cái đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng TP; UBND các xã, phường: Hòa Lạc, Ninh Dương, Vĩnh Trung, Bình Ngọc, Ka Long đã tổ chức họp, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và khắc phục những tồn tại, sai sót đã nêu. Đối với số tiền sai phạm, các đơn vị đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước và tiến hành giảm trừ theo quy định.

Trọng Tài