Kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định thể hiện, qua kiểm tra 399 công trình, dự án (DA) với tổng vốn đầu tư 406 tỷ đồng do Ban Quản lý (BQL) DA đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn và 14 xã (trừ thị trấn Phú Phong) thuộc huyện này làm chủ đầu tư, đã phát hiện 113 công trình, DA mắc sai phạm với số tiền 858 triệu đồng.

Một số DA áp giá tính khối lượng thi công chưa chính xác, tính trùng, áp dụng định mức đơn giá một số công tác chưa phù hợp; tính trùng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với đất đắp.

Công tác giám sát thi công còn sơ sài, chưa phát hiện chênh lệch về khối lượng thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt để điều chỉnh, cắt giảm. Nhật ký thi công ở một số DA, công trình còn ghi kiểu chung chung, không phản ánh đầy đủ nội dung, bản vẽ hoàn công chưa phản ánh sự thay đổi trong quá trình thi công…

Những thiếu sót, vi phạm trên thuộc về lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn qua các thời kỳ, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chủ tịch UBND các xã thuộc huyện và các tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn từ năm 2018-2022, cùng các đơn vị tư vấn xây dựng và đơn vị thi công.

Thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách trên lĩnh vực giáo dục ở huyện Tây Sơn, đoàn thanh tra đã phát hiện chi sai quy định tiền tiết giảng thực hành cho giáo viên thể dục với tổng giá trị 111 triệu đồng; chưa kê khai, nộp tiền thuế đối với nguồn thu từ hoạt động dạy thêm 176 triệu đồng.

Trách nhiệm này thuộc về các hiệu trưởng, kế toán các trường trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tây Sơn quản lý và UBND xã Tây Giang.

Ngoài ra, còn phát hiện UBND xã Tây Giang chưa kê khai nộp thuế đối với khoản tiền thu từ dịch vụ cho thuê ki ốt chợ xã này với số tiền 45 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Tây Sơn, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, thu hồi đầy đủ số tiền vi phạm, thất thoát nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong đó, UBND 14 xã: Tây Vinh, Tây An, Tây Thuận, Tây Bình, Tây Phú, Bình Tường, Bình Hoà, Bình Tân, Bình Nghi, Bình Thuận… có trách nhiệm thu hồi 533 triệu đồng do thanh toán sai khối lượng cho nhà thầu thi công, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

UBND xã Tây Giang nộp 45 triệu đồng do chưa kê khai nộp thuế số tiền cho thuê ki ốt chợ.

Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn có trách nhiệm thu hồi 325 triệu đồng thanh toán sai nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Phòng GĐ&ĐT huyện Tây Sơn phải thu hồi 287 triệu đồng từ sai phạm của các trường như đã nêu trên.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tây Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, DA; nhất là kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ các công trình, DA đã được phân cấp khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định đề nghị UBND huyện Tây Sơn kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện khảo sát, lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình chính xác, đúng quy định, nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí…

Chỉ đạo BQLDA và UBND các xã, các phòng chuyên môn liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, nộp đủ số tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước.

Kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân có khuyết điểm vi phạm, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; không để xảy ra những vi phạm tương tự.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã yêu cầu các cơ quan và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Định, nộp đầy đủ số tiền sai phạm phải thu hồi về Thanh tra tỉnh.

Nguyên Phê