Qua kiểm tra nguồn gốc sử dụng các thửa đất của hộ Đoàn Văn Nhân và bà Nguyễn Thị Mơ, ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Mơ; ông Nguyễn Quốc và bà Đặng Thị Thanh Tuyết; ông Giang Công và bà Võ Thị Định đang sử dụng thuộc quản lý của HTX III Điện Ngọc, cả 4 hộ trên không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Mơ và ông Nguyễn Văn Đức là hai chị em ruột, cùng trú khối phố Hà Dừa (Điện Ngọc), lần lượt kết hôn vào năm 2009 và 2011. Sau khi lập gia đình, hai người được cha là ông Nguyễn Tròn cho một phần diện tích đất gia đình đang sử dụng thuộc thửa đất số 292/01, tờ bản đồ số 02, để làm nhà ở.

Năm 2018, bà Mơ và ông Đức lập thủ tục xin cấp sổ đỏ. Thay vì phải xác nhận đúng thời gian sử dụng đất, trong đó hộ bà Mơ sử dụng vào năm 2009 và hộ ông Đức vào năm 2011, nhưng UBND phường lại xác nhận hộ bà Mơ sử dụng năm 2000 và ông Đức vào năm 2003.

Ngoài ra, UBND phường không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở phường và khối phố Hà Dừa; không tổ chức lấy ý kiến ở khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; nhưng Chủ tịch UBND phường, công chức địa chính - xây dựng phường và Trưởng Khối phố Hà Dừa vẫn ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến và biên bản thực hiện niêm yết, là không đúng quy định.

Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của phường cũng không thể hiện việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ của hộ bà Mơ và ông Đức.

Trong việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ cho hộ ông Công và ông Quốc, cũng thể hiện nhiều sai phạm.

UBND phường ký xác nhận hộ ông Công và bà Định sử dụng ngôi nhà trên thửa đất số 216/01, tờ bản đồ số 03, khối phố Hà Dừa liên tục vào mục đích đất ở từ năm 2003 đến nay, nhưng trên thực tế, hộ ông Công chỉ ở từ năm 2003 đến 2007, sau đó chuyển về khối phố Giang Tắc (Điện Ngọc) sinh sống rồi cho thuê ngôi nhà cũ ở Hà Dừa...

Ông Quốc và bà Đặng Thị Thanh Tuyết được UBND phường xác nhận có nhà tự xây năm 2006 và sử dụng ổn định, liên tục cho đến nay, nhưng thực chất đó là nhà bà Võ Thị Định, bà Tuyết chỉ sinh sống và sử dụng trong thời gian 3 năm (2003 - 2007).

Bên cạnh đó, UBND phường Điện Ngọc xác nhận hộ ông Công và ông Quốc không có nhà ở nào trên địa bàn phường để ban hành các thủ tục niêm yết, nhưng 2 hộ này đã có nhà và sinh sống ổn định tại Giang Tắc.

Tại hồ sơ của hộ ông Công còn thể hiện bản chứng thực hộ khẩu, chứng minh nhân dân của ông không đúng với bản chính và có dấu hiệu tẩy sửa cụm từ: "Hộ khẩu thường trú tại khối phố Giang Tắc sang khối phố Hà Dừa".

Tương tự, hồ sơ của hộ ông Quốc được tẩy sửa cụm từ: "Hộ khẩu thường trú tại khối phố Viêm Minh sang khối phố Hà Dừa".

Các số thứ tự được đánh trong những bản sao này không đúng với số thứ tự được ghi trong sổ chứng thực của phường, cách ký, ghi họ tên người ký, đóng dấu và ghi lời chứng của lãnh đạo UBND phường Điện Ngọc không thực hiện đúng quy định. Đây có thể là cách trà trộn nhiều loại giấy tờ trình ký nên người ký khó bề kiểm soát được và sau khi đóng dấu, việc ghi vào sổ lưu chứng thực do người khác ghi, chứ không phải cán bộ chuyên môn của văn phòng ghi.

Bà Định thừa nhận chỉnh sửa các giấy tờ nói trên của hộ mình, nhưng không trực tiếp chứng thực tại UBND phường, mà photo rồi giao cho ông Trần Mười, công chức địa chính - xây dựng phường thực hiện.

Để "hợp thức hóa" việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân, trong hồ sơ còn thể hiện việc chỉnh sửa tên và địa chỉ của người nộp tiền.

Hộ ông Công có biên lai thu phí đường bộ, biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu một số khoản đóng góp... được sửa địa chỉ từ khối phố Giang Tắc sang Hà Dừa và hộ ông Quốc sử dụng biên lai thu thuế đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất... được chỉnh sửa tên người đã nộp...

Lý giải liên quan đến các sai phạm, ông Trần Mười cho rằng: Nguyên nhân xảy ra là do yếu kém về chuyên môn, nên đã căn cứ vào lời nói của các hộ dân khi đến cơ quan trình bày nguyện vọng được cấp sổ đỏ để ghi vào giấy xác nhận. Tuy nhiên, việc ông ký xác nhận thời điểm sử dụng đất không đúng thực tế là do lỗi cố ý chứ không phải sơ xuất nghiệp vụ chuyên môn.

Còn ông Phan Văn Huyến, Chủ tịch UBND phường cho biết, việc ký xác nhận vào phiếu khi không dự họp là dựa trên những xác nhận của các thành viên có liên quan dự họp...

Theo một lãnh đạo phường Điện Ngọc, sau khi 4 hồ sơ trên nộp về thị xã, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chỉnh sửa nêu trên nên yêu cầu phường rút hồ sơ, rút Tờ trình số 568, 657 ngày 28/12/2018 về đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Công và ông Quốc, nhưng UBND phường không chịu thực hiện!

Như vậy, với vai trò là Chủ tịch UBND phường, ông Huyến đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra dẫn đến việc ký xác nhận không đúng thực tế khi một số hộ dân không đảm bảo điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định. Khi vụ việc bị vỡ lỡ lại không nhận trách nhiệm và cầu thị, khắc phục hậu quả.

Từ những sai phạm của từng cá nhân, UBND thị xã Điện Bàn thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Huyến. Đồng thời, ông Huyến không được cơ cấu cấp ủy của Đảng ủy phường Điện Ngọc khóa XX vừa diễn ra.

Còn đối với hành vi sai phạm của ông Trần Mười, Chánh Thanh tra thị xã Điện Bàn quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Công an thị xã để điều tra, xử lý về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyên Phê