Theo Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư dự án là 1.492 tỷ đồng.

Qua thanh tra cho thấy, tại thời điểm lập, thẩm định và trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư, Dự án cầu Đồng Việt không có trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định của UBND tỉnh là vi phạm quy định Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, dự án đã được cập nhật vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ phê duyệt năm 2022.

Ngoài ra, việc tính chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lý, chi phí trồng lại rừng trong chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng công trình cũng xảy ra nhiều vi phạm. Trong đó, việc áp đơn giá nhân công, máy thi công tỉnh Bắc Giang để lập dự toán khảo sát phần khối lượng địa hình, địa chất trên địa bàn tỉnh Hải Dương là không đúng quy định. Việc tính giá ca máy chờ thường trực công tác điều tiết giao thông thủy phục vụ khảo sát bao gồm các chi phí khấu hao, chỉ phí nhân công điều khiển và chi phí khác là không có cơ sở và không đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tính chiều sâu khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đất mố M1 đến cao độ - 15,8m là chưa phù hợp với hồ sơ khảo sát địa chất, cao độ đáy lớp bụi rất dẻo, bụi ít dẻo, sét ít dẻo màu xám nâu, trạng thái chảy -18,4m. Việc tính khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào lớp sét ít dẻo, xám trắng nhân thêm hệ số 1,2 với định mức khoan tương ứng là không đúng theo quy định.

Giá xi măng PC40 được cho công tác cát vàng gia cố xi măng 8% nền đất yếu là chưa phù hợp với tiêu chuẩn dự án sử dụng xi măng PC30 (phần đường đầu cầu mố M1) và áp giá một số loại vật tư, vật liệu không phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán vi phạm quy định pháp luật.

Về chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình, việc tính chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng trong phân chi phí khác của dự toán xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy định.

Theo dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 1/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, dự toán tính giá cá máy các phương tiện tàu, ca nô trực đảm bảo giao thông nhưng không nổ máy không đúng theo hướng dẫn tại quy định. 

Quá trình đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh, Ban đã phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán điều tiết khống chế đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công cầu Đồng Việt theo quy định.

Cơ quan thanh tra xác định công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng cũng có nhiều vi phạm. Theo đó, hợp đồng thi công xây dựng công trình Gói thầu số 7 không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng và không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định pháp luật.

Hợp đồng thi công xây dựng không thống nhất mức thu hồi của từng lần thanh toán theo quy định pháp luật tại Gói thầu số 7, 13.

Các bên không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật tại Gói thầu số 07.

Về công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, cơ quan thanh tra đề nghị giảm trừ số tiền 271.834.000 đồng khi nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành do tính sai 218m3 lớp cát gia cố xi măng 8% xử lý nền đất yếu đường đầu cầu và 797m3 lớp vật liệu dạng hạt lòng mố đường đầu cấu so với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Gói thầu số 07.

Được biết, là nhà thầu duy nhất tham dự, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc dự án. Giá trúng thầu là 1.132,7 tỷ đồng, giảm 0,1% so với giá gói thầu.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên được xác định thuộc về liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông. Mức phạt là 40 triệu đồng. Lý do, công ty đã có hành vi vi phạm hành chính là xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông đã nộp số tiền phạt nêu trên vào ngân sách Nhà nước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long