Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần PVN được thực hiện theo Quyết định số 44/QĐ-ĐLN ngày 25/10/2023 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng đoàn Liên ngành Phòng, chống in lậu Trung ương.

Điểm đ, khoản 1, điều 2 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định: (1) Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in không thuộc quy định tại các điểm a và điểm c khoản 4, Điều 2 Nghị định 25/2018/NĐ-CP phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in; (2) Trước khi hoạt động, cơ sở in phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động in theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in để cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in theo quy định.

Công ty Cổ phần PVN có trụ sở chính tại địa chỉ: Lô 44D, Khu Công nghiệp  Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp  1001007955 đăng ký lần đầu ngày 22/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày  30/9/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in và điều kiện hoạt động in.

Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in, đoàn kiểm tra nhận xét:  Công ty Cổ phần PVN đã tổ chức lưu giữ hồ sơ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về  hoạt động in, thực hiện đầy đủ quy định về in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số  60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018, Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Điểm a, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định: (a) Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ sở in khác phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi UBND cấp tỉnh; chi nhánh cơ sở in phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi UBND cấp tỉnh nơi cấp phép hoặc xác nhận đăng ký hoạt động in; cơ sở dịch vụ photocopy báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi UBND cấp huyện (quận, thị xã hoặc đơn vị hành chính tương đương); (b) Hằng năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thống kê, tổng hợp công tác quản lý Nhà nước về hoạt động in tại địa phương, báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công ty Cổ phần PVN được thành lập từ năm 2013, trải qua 10 năm hoạt động, tự hào là doanh nghiệp thiết kế, in ấn bao bì hàng đầu trong lĩnh vực in ấn tại khu vực miền Bắc, đạt tiêu chuẩn chứng nhận FSC, ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần PVN hoạt động in chưa có giấy xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  cấp.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, nguyên nhân là do công ty chưa nắm bắt được các quy định pháp luật về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 quy định về hoạt động in.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần PVN làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội để được cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in trước ngày 31/12/2023. 

Hoàng Nam