Kết luận thanh tra số 13/KL-TTR.P1 ngày 15/04/2024 của Thanh tra tỉnh Nghệ An thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại UBND huyện Quỳ Hợp, đã chỉ ra những nội dung, đó là:

Kết quả về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ hành chính công (DVHCC) cho các cá nhân, tổ chức; việc kiểm soát, kiến nghị hoặc ban hành theo thẩm quyền để loại bỏ/chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; việc tổ chức vận hành Bộ phận một cửa và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định; việc công bố, công khai TTHC theo quy định, thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết, việc số hoá hồ sơ, việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý đối với CBCCVC trong việc giải quyết TTHC và cung cấp DVHCC trực tuyến cho cá nhân, tổ chức.

Đoàn còn tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của CBCCVC trong việc giải quyết TTHC, cung cấp DVHCC cho cá nhân, tổ chức.

Kết luận thanh tra số 13 đã chỉ rõ những kết quả đạt được của UBND huyện Quỳ Hợp trong quá trình thanh tra, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm.

UBND huyện Quỳ Hợp chưa công khai kịp thời các quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết do UBND tỉnh ban hành.

Có 4/8 phòng chuyên môn được thanh tra không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua bộ phận một cửa, mà nhận, trả hồ sơ trực tiếp tại phòng. Có 460 hồ sơ giải quyết quá hạn theo báo cáo trên hệ thống dịch vụ công.

Một số hồ sơ thừa, thiếu các giấy tờ theo quy định; phiếu tiếp nhận thiếu chữ ký của người nộp hồ sơ.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng có 27/230 hồ sơ thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa nhưng lại trả hồ sơ tại phòng.

leftcenterrightdel
 Đoàn thanh tra tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên các TTHC tại 8 phòng chuyên môn của UBND huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Xuân Thống

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, nguyên nhân là các phòng chuyên môn theo lĩnh vực được phân công chưa kịp thời tham mưu để UBND huyện công khai các TTHC theo đúng quy định. Một số phòng chuyên môn còn chủ quan, không chấp hành việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo quy định.

CBCCVC thực hiện phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên xử lý không kịp thời; lỗi hệ thống, không hoàn tất được hồ sơ; một số CBCCVC thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa còn hạn chế về trình độ công nghệ thông tin nên xử lý chậm, thao tác nhầm, việc cập nhật, xử lý trên hệ thống dịch vụ công còn nhiều lúng túng.

Kết thúc thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị một số nội dung để chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các biện pháp xử lý hành chính, xử lý khác. Trong đó, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại, hạn chế, sai sót mà thanh tra chỉ ra.

 Báo Thanh tra sẽ thông tin kết quả xử lý sau thanh tra tại địa phương này.

Xuân Thống