Buông lỏng, thiếu kiểm tra

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 20/11/2019.

Qua thanh tra công tác quản lý, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh cho thấy, chưa có sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành; quy hoạch xây dựng chưa được phủ khắp trên địa bàn; kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa tuân thủ quy hoạch được phê duyệt.

Người sử dụng đất (chủ sử dụng đất, chủ đầu tư trên đất, các hộ dân xây dựng nhà trên đất) tự ý san lấp mặt bằng trên đất trồng cây lâu năm; phân lô, bán nền, đầu tư xây dựng đường đan bê tông cốt thép sai mục đích sử dụng đất; không xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất phía trong các khu dân cư tự phát chưa làm thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất tiếp giáp phía ngoài về hạn chế thửa đất liền kề, không đúng quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

Các hộ dân xây dựng nhà trên thửa đất mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, không được cấp phép xây dựng là chưa đúng quy định theo Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014; điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc năm 2019; khoản 32 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

UBND xã Hòa An, phường 4, phường 6 chưa quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng mục đích, buông lỏng, thiếu kiểm tra, ngăn chặn quá trình hình thành 6 khu dân cư tự phát. Việc xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất sai mục đích, xây dựng đường đan, nhà ở của các hộ dân tại các khu dân cư cũng thiếu quyết liệt, chưa kịp thời.

Trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh chưa kịp thời đề xuất UBND TP giải quyết những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…

leftcenterrightdel

Thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NH

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do công tác phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan với UBND TP Cao Lãnh chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; chưa mạnh dạn, kiên quyết trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng nhà ở và xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát và quản lý nghiêm việc xây dựng nhà ở của người dân…

Trách nhiệm thuộc về ai?

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong công tác kiểm tra, rà soát, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh chưa thường xuyên. Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, điều hành dẫn đến các hạn chế, sai phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Trưởng phòng TN&MT, Trưởng phòng Quản lý đô thị còn nhiều hạn chế trong quá trình tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh chưa chủ động đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường 4, phường 6 và UBND xã Hòa An trong công tác quản lý, điều hành thiếu kiểm tra, theo dõi để xảy ra các hạn chế, sai phạm.

Từ những nội dung trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của hạn chế và xử lý trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cao Lãnh và các cá nhân có liên quan đối với những hạn chế qua thanh tra đã chỉ ra.

Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định đối với những hạn chế như kết luận đã nêu. Đồng thời, kiểm tra, rà soát thời điểm vi phạm về đất đai và xây dựng của người sử dụng đất qua các thời kỳ để xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng khu dân cư, tiến hành tổng hợp 5 khu dân cư tự phát đã có các hộ dân sinh sống ổn định và đã được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý từng trường hợp cụ thể. Thời gian thực hiện trong quý II/2020.

Riêng đối với khu dân cư tự phát của ông N.H.T., chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh xây dựng nhà ở trái phép.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát trên địa bàn TP các khu dân cư tự phát còn lại (ngoài 6 khu dân cư tự phát nêu trên), nếu không đúng theo quy hoạch thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Văn bản số 733/VPUBND-KT về việc thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thống nhất với kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại kết luận thanh tra, giao Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kiến nghị. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.
Nhật Huyền