Làm rõ nguyên nhân của các vi phạm tại Dự án (D.A) Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Bến xe Liên tỉnh miền Đông TP Hạ Long (gọi tắt là D.A Bến xe liên tỉnh miền Đông TP Hạ Long), Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho rằng, về khách quan, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện D.A có ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nên việc thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường còn chậm.

Cùng với đó, việc thay đổi, không thực hiện để tách thành 2 D.A khác làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện D.A của chủ đầu tư trên thực địa.

Về chủ quan, UBND TP Hạ Long chưa tập trung quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến kéo dài; không hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân nộp nghĩa vụ tài chính vào ngân sách Nhà nước theo các phương án bồi thường khi thu hồi đất; có ý kiến chấp thuận quy hoạch chi tiết xây dựng, D.A chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất.

Chủ đầu tư đã tổ chức thi công san gạt mặt bằng D.A khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện D.A; chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đồng thời, công tác thẩm định, tham mưu của các sở, ngành chức năng về quy hoạch, đất đai đối với D.A chưa chặt chẽ; thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện D.A chậm được giải quyết; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, đặc biệt khi xuất lộ than, đất đá lẫn than; việc tham mưu các trình tự, thủ tục thay đổi, không thực hiện D.A không kịp thời, dẫn đến, xử lý chi phí đã đầu tư kéo dài đến nay.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm của những vi phạm trên thuộc về UBND TP Hạ Long; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở TN&MT; Ban Quản lý D.A I (nay là Ban Quản lý D.A Đầu tư xây dựng các công trình giao thông) và Công ty Cổ phần Minh Anh.

Đồng thời kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, TN&MT; Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng các công trình giao thông (trước đây là Ban Quản lý D.A I) và Chủ tịch UBND TP Hạ Long chủ trì kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm đã nêu.

Trong quá trình kiểm điểm, nếu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật thì thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển thông tin đến Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc kiểm điểm trách nhiệm của các sở, ban và UBND TP Hạ Long; đánh giá kết quả kiểm điểm để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phù hợp với các vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra theo đúng quy định.

Các đơn vị có liên quan sẽ triển khai thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin.

Đánh giá số liệu, nếu phát hiện có sai phạm thì chuyển cơ quan điều tra

Liên quan đến việc tận thu than, đất đá lẫn than, kết luận thanh tra cho biết, Công ty Cổ phần Minh Anh tự ý bốc xúc san gạt mặt bằng D.A khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện D.A; chưa được giao đất.

Trong quá trình san gạt mặt bằng D.A có xuất lộ than và đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nhưng không cụ thể, thiếu chặt chẽ; không kịp thời làm rõ khối lượng bốc xúc tăng (khoảng 280.000m3) trong khoảng thời gian từ thời điểm chủ đầu tư báo cáo xuất lộ than đến thời điểm Tập đoàn TKV và các đơn vị kiểm tra hiện trường để lập phương án khai thác tận thu than; và khối lượng (khoảng 305.000m3) chênh lệch cốt phát lộ than nhưng chưa thấy đề cập trên thực tế khai thác tận thu than.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiến hành rà soát, phân tích trên cơ sở các số liệu về địa chất mà sở đang quản lý, theo dõi, về hiện trạng tại thời điểm phê duyệt D.A, về khối lượng bốc xúc đất đá và về phương án tận thu than để đánh giá chính xác, khách quan lượng than, đất đá lẫn than xuất lộ trong quá trình chủ đầu tư D.A thực hiện san gạt mặt bằng.

Kết quả phân tích, đánh giá các số liệu nếu phát hiện có sai phạm thì chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở TN&MT xem xét, rà soát về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường tại D.A đảm bảo đúng quy định.

Trọng Tài