Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 29/11/2018, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 857m2 đất trồng cây lâu năm của ông Lê Văn Sĩ thuộc một phần thửa số 115, tờ bản đồ số 37, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để thực hiện dự án cầu Ngô Thời Nhậm, phường 1 - Mỹ Tân, TP Cao Lãnh. Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Lê Văn Sĩ (số 22, đường Mai Văn Khải, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) với tổng số tiền là 425.851.880 đồng theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 04/12/2018. 

Qua phương án bồi thường, hỗ trợ, ông Lê Văn Sĩ chưa thống nhất và có đơn khiếu nại.

Ngày 22/4/2019, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sĩ về yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm, yêu cầu bồi thường 02 ống thoát bụi bằng tole. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án cầu Ngô Thời Nhậm, TP Cao Lãnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh chấp thuận các nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sĩ về yêu cầu bồi thường lưới cước bao quanh khu vực xử lý hút bụi và gạch Ceramic ốp 02 mộ, gạch Ceramic lót nền mộ, nền cuốn nhà mồ bằng gạch và lang cang bằng gan xung quanh nhà mồ. Lý do: Trong phương án bồi thường còn thiếu so với hiện trạng thực tế.
Ông Lê Văn Sĩ khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 428.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường 02 ống thoát bụi bằng tole thiết chiều dài 70m của nhà máy xay xát; yêu cầu bồi thường lưới cước bao quanh khu vực xử lý hút bụi (dài 55m x cao 6m = 330m2; yêu cầu bồi thường gạch Ceramic ốp 02 mộ, gạch Ceramic lót nền mộ, nền cuốn nhà mồ bằng gạch (ngang 4,2m x dài 3m x cao 0,5m) và lang cang bằng gan xung quanh nhà mồ còn thiếu (dài 20m x cao 0,8m), do Nhà nước thực hiện dự án thi công công trình cầu Ngô Thời Nhậm thuộc phường 1 - xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh.

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với ông Lê Văn Sĩ. Qua đó, kết luận khiếu nại của ông Lê Văn Sĩ về nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm và yêu cầu bồi thường 02 ống thoát bụi là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 48/QĐ-UBND.HC ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh phù hợp theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên và căn cứ vào các quy định của pháp luật (Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 238/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngô Thời Nhậm, TP Cao Lãnh); ngày 16/3/20202, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 48/QĐ-UBND-HC ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Sĩ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp ông Lê Văn Sĩ không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thanh Hà