Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của 12 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp (9 doanh nghiệp), Tân Kỳ (2 doanh nghiệp) và Quỳnh Lưu (1 doanh nghiệp); và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với các địa phương gồm: Nam Đàn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã phát hiện thêm một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có dấu hiệu vi phạm, vì vậy đã báo cáo UBND tỉnh để bổ sung vào danh sách kiểm tra, đưa con số đối tượng kiểm tra lên 13 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Đoàn liên ngành với thành phần tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát Môi trường của Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan đối với 13 doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Theo quyết định của UBND tỉnh, thời gian kiểm tra của đoàn liên ngành là 75 ngày. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, phát sinh việc xây dựng kế hoạch, lập phương án, dự toán đo đạc xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quá trình tác nghiệp phải thực hiện cả tại hiện trường và tại văn phòng; việc thu thập và xử lý số liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cần nhiều thời gian… Do vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đoàn đã báo cáo và được UBND tỉnh gia hạn thời gian kiểm tra.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn liên ngành đã hoàn tất công tác kiểm tra, và đã báo cáo kết quả kiểm tra lên UBND tỉnh. Kết quả, tổng số tiền xử phạt, truy thu, và doanh nghiệp khai nộp thêm trong thời gian đoàn kiểm tra là hơn 44 tỷ đồng. Trong đó, riêng xử phạt, truy thu vi phạm về lĩnh vực thuế là trên 18,3 tỷ đồng.

Đức Anh