Đối tượng thanh tra là UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Chơn Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND tỉnh Bình Phước thành lập đoàn thanh tra do ông Hồ Thanh Bông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng, tiến hành thanh tra tại các đơn vị trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Dự án Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng đường từ Trung tâm Hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư.

Thời kỳ thanh tra từ khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc xây dựng đến khi hoàn thành 2 dự án nêu trên. Khi cần thiết, đoàn có tiến hành thanh tra các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi tiền, tài sản do đối tượng thanh tra sử dụng sai quy định, trái pháp luật nếu có, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh đề chờ kết quả xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhật Minh