Chánh Thanh tra TP Bùi Hùng Thiện cho biết, năm 2021, ngành Thanh tra TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt Thanh tra TP đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của ngành để ứng phó với đại dịch theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành uỷ, HĐND, UBND TP; kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thanh tra nên đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác.  

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giãn cách, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Ngay từ đầu năm 2021, Thanh tra TP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, triển khai nhiệm vụ năm 2021, toàn ngành đã tiến hành 139 cuộc thanh tra hành chính tại 395 đơn vị, 122 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 17 cuộc thanh tra đột xuất.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 70 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền trên 30 tỷ đồng, kiến nghị khác về kinh tế số tiền gần 40 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 1.131 quyết định xử phạt hành chính và nộp ngân sách với số tiền 6.6 tỉ đồng.

Trong đó, Thanh tra TP đã, đang triển khai 31 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 50 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 26 tỷ đồng, đã thu hồi về ngân sách gần 16 tỷ đồng; kiến nghị khác gần 24 tỷ đồng.

Thanh tra TP đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, có nhiều thành tích nổi trội, đóng góp vào việc giữ gìn kỷ cương, tạo niềm tin cho nhân dân.

Chánh Thanh tra TP cho biết thêm, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao ngay từ đầu năm, triển khai các nhiệm vụ đã được lãnh đạo các cấp phê duyệt nhằm bảo đảm trọng tâm, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tiếp công dân phục vụ các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân không để phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở.

Triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai, minh mạch tài sản và kiểm soát thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Trong xây dựng ngành, các đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là cấp cơ sở; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao cờ và bằng khen của UBND TP cho tập thể, cá nhân ngành Thanh tra. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Thanh tra TP trong năm 2021, đồng thời biểu dương ngành Thanh tra TP đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP trong điều kiện thích ứng an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Thanh tra TP đã đạt được nhiều kết quả cao trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả tốt theo kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu, năm 2022 cán bộ, công chức ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP thay mặt UBND TP trao tặng Cờ Thi đua Xuất sắc của UBND TP cho Văn phòng Thanh tra TP và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP.

Kim Thành