Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính tại 469 đơn vị, ban hành 190 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 67 tỷ đồng và hơn 107.000m2 đất; kiến nghị thu về cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng và hơn 98.000m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 20 tỷ đồng và hơn 9.000m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 28 cuộc thanh tra, ban hành 18 kết luận, phát hiện sai phạm gần 56 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách gần 42 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 14 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 43 tập thể, 58 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Đơn cử: Thanh tra việc sử dụng đất đai tại Dự án (DA) Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), thanh tra DA Tổ hợp khách sạn thương mại dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam, phát hiện sai phạm gần 19 tỷ đồng tiền thuê đất, đã chuyển Công an tỉnh tiếp tục xem xét theo thẩm quyền; kiến nghị kỷ luật Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận và Kế toán trưởng xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức…

Năm 2023, toàn tỉnh theo dõi thực hiện 274 kết luận; trong đó có 156 kết luận đã hoàn thành thu nộp ngân sách hơn 50 tỷ đồng; xử lý hành chính 236 tập thể và 307 cá nhân.

Riêng Thanh tra tỉnh đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 44 tỷ đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 79/92 tập thể, 93/95 cá nhân sai phạm.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 324 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 20.768 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 735 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 10 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách hơn 3 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng xử phạt hành chính.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: P.T 

Năm 2023, toàn tỉnh tiếp 13.108 lượt, gồm 14.731 người với 12.948 vụ việc, có 37 đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường… Các đoàn đông người chủ yếu đến từ người mua bất động sản các DA tại thị xã Điện Bàn.

Trong đó, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 3.217 lượt/4.504 người/3.178 vụ việc; có 26 đoàn đông người. Việc tiếp dân không chỉ lãnh đạo UBND tỉnh mà còn cả Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh…

Toàn tỉnh tiếp nhận 9.404 đơn các loại, đã xử lý 9.400 đơn. Các cơ quan hành chính cũng đã giải quyết 236/312 vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) thuộc thẩm quyền. Qua đó, kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân gần 60 triệu đồng và 3.000m2 đất; khôi phục đảm bảo quyền lợi cho 1 tổ chức và 11 cá nhân; xử phạt hành chính 2 cá nhân.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đã tổ chức 123 lớp cho 8.221 lượt người tham dự, phát hành 2.283 tài liệu liên quan.

Số vụ tham nhũng được phát hiện trong năm là 1 vụ, 1 cấp phó của người đứng đầu bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra tham nhũng.

Đánh giá về cái được lớn nhất của ngành Thanh tra năm qua, Chánh Thanh tra Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến cho biết, hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và đã phát hiện thu hồi thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước; khắc phục, xử lý nhiều vi phạm ở các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

“Căn cứ định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, năm 2024, ngành Thanh tra Quảng Nam tập trung thanh tra ở các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách, quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, phòng, chống tham nhũng…”, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam thông tin.

N. Phó - Q. Thân