Tiến hành 480 cuộc thanh tra, kiểm tra

Năm 2023, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch thanh tra được phê duyệt; đã tiến hành 94 cuộc thanh tra hành chính; 386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.967 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm gần 18 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 12,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác với giá trị bằng tiền gần 10,4 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Ngoài việc kết luận 4 cuộc thanh tra và tiếp tục làm rõ, xử lý một số nội dung tại 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch của năm 2023 và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó, đã phát hiện và quyết định thu hồi sai phạm hơn 12,2 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 10,1 tỷ đồng, đạt 83%. Tất cả các đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra được giám sát hoạt động theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ của tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; tham gia Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 14 kết luận thanh tra trước năm 2023 chuyển sang. Kịp thời báo cáo, tham mưu các dự thảo báo cáo liên quan đến Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP ngày 10/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Kết luận thanh tra số 157/KL-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kết luận thanh tra số 601/KL-TTr ngày 10/8/2023 của Thanh tra tỉnh…

Thanh tra sở tiến hành 386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.610 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 4,7 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 12,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác với giá trị bằng tiền gần 10,4 tỷ đồng.

Thanh tra huyện, TP đã kết luận 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022; triển khai thực hiện, kết luận 65 cuộc theo kế hoạch năm 2023 tại 196 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện và quyết định thu hồi sai phạm 949,5 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 88,85 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân.

Qua giải quyết tố cáo, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc, 8 đối tượng

Trong năm, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn xác định công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nên đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Trong kỳ báo cáo, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã thực hiện 4.980 lượt tiếp, về 2.823 vụ việc, giảm 348 vụ việc; trong đó, có 137 đoàn đông người, với 2.078 lượt người, 109 vụ việc.

Tiếp nhận 4.479 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh, tăng 310 đơn so với cùng kỳ năm 2022; có 3.615 đơn đủ điều kiện xử lý về 2.924 vụ việc. Đến nay, đã giải quyết 65/84 đơn KN thuộc thẩm quyền, đạt 77,38%; 74/89 đơn TC, đạt 83,14%. Qua giải quyết TC, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc, 8 đối tượng; xử lý hành chính 18 cá nhân.

Trên cơ sở báo cáo tham mưu của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết đối với 3 vụ việc nổi lên đáng quan tâm. Đó là, vụ việc công dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng đề nghị không xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn xã Đông Á; vụ việc tiểu thương chợ Thuận Vi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng chợ Thuận Vi; vụ việc các công dân bị ngừng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khi thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...

Thanh tra tỉnh Thái Bình đánh giá, năm 2023, công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN, TC được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chú trọng thực hiện trách nhiệm TCD định kỳ, đột xuất. Sau mỗi kỳ TCD của lãnh đạo UBND tỉnh đều có văn bản phân công lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc; do đó, chất lượng, hiệu quả công tác TCD được nâng lên.

Chất lượng giải quyết KN, TC đã có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư, nhất là đối với các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp có nhiều tiến bộ; qua đó, đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở…

Đặc biệt, trong năm, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm.

Công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc; các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kết luận chính xác, khách quan. Qua thanh tra, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý.

Trọng Tài