Đồng chí Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá đây không chỉ đơn thuần là buổi tập huấn để trao đổi những điểm mới của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ mà còn là một cơ hội để những người làm công tác thanh tra được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn rong quá trình công tác.

Theo đó, những người làm công tác thanh tra, ngoài nhiệm vụ xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân thì còn nhiệm vụ bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Do đó đòi hỏi người cán bộ thanh tra cần có sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật, bản lĩnh chính trị cũng như các kỹ năng giải quyết công việc.

Tại buổi tập huấn, những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 được tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, điểm mới cơ bản. Đồng thời trao đổi, giải đáp chuyên môn về công tác thanh tra khi triển khai thực hiện theo luật mới và trao đổi về những kỹ năng tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại.

Thông qua công tác tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, ý thức của đội ngũ những người làm công tác thanh tra trong phục vụ nhân dân, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Các học viên cũng được nghe giới thiệu về Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung và những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa các quy định của Luật đi vào thực tiễn cuộc sống là nhiệm vụ hết sức cần thiết. 

Thông qua đó nhằm giúp cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nắm vững các quy định của pháp luật thanh tra để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong thi hành nhiệm vụ công vụ về công tác thanh tra./.

Sơn Hải