Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre công nhận và đánh giá hiệu quả đối với sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Microsoft excel và lập trình VBA để kiểm tra số liệu báo cáo về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sáng kiến này đã cung cấp giải pháp cho việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần khắc phục tình trạng báo cáo sai các điều kiện cơ bản về dữ liệu.

Nhóm tác giả của sáng kiến nói trên thuộc Thanh tra tỉnh Bến Tre, gồm: Ông Phạm Minh Hòa (Chánh Thanh tra tỉnh); bà Nguyễn Thị Phi và bà Ngô Thị Thúy Hằng (Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh); bà Nguyễn Thị Huỳnh Như và bà Trương Anh Thư (Văn phòng Thanh tra tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục áp dụng sáng kiến, đồng thời nhân rộng mô hình sáng kiến trên toàn tỉnh.

Tiên Phong