Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký ban hành văn bản về việc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19; theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 452 ngày 10/4/2023 về việc rà soát các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với 5 gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước có giá trị trên 1 tỷ đồng do Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15/6/2023 để đảm bảo thời gian tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định (trong quý II/2023).

Cụ thể, Sở Y tế 1 gói thầu sinh phẩm chạy Realtime PCR (sàng lọc).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 2 gói thầu, gồm: 1 gói thầu mua sắm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2022 và 1 gói thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống oxy của bệnh viện.

Bệnh viện Bãi Cháy 1 gói thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống oxy của bệnh viện.

Bệnh viện Sản nhi 1 gói thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống oxy của bệnh viện.

Đồng thời, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm soát chất lượng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, rà soát các trình tự, thủ tục mua sắm đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Sở Y tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được giao chủ động kiểm tra, rà soát các trình tự, thủ tục mua sắm đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 mua sắm bằng nguồn thu bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Chủ động khắc phục các tồn tại, sai phạm (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2023.

“Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để kịp thời giải quyết” - văn bản nêu.

Trọng Tài