Chánh Thanh tra Sở Y tế Phạm Thị Trà cho biết, năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở Y tế đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 441 đơn vị trong lĩnh vực: Khám, chữa bệnh tư nhân; kinh doanh dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; dịch vụ thẩm mỹ; sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 58/441 tổ chức và cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tổng số tiền xử phạt trên 966 triệu đồng, trong đó tổ chức 449 triệu đồng, cá nhân 517 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phần lớn các cơ sở đã thực hiện nghiêm các quy định trong công tác khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Thanh tra Sở gặp không ít khó khăn, vướng mắc do số lượng cơ sở được thanh tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn TP; đối với các cá nhân vi phạm, quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn vướng mắc.

Về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, Thanh tra Sở đã triển khai 2 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2 đơn vị, phát hiện 1 đơn vị vi phạm, đã kiến nghị xử lý vi phạm: Hoàn trả và truy thu số tiền thu dịch vụ kiểm nghiệm sai quy định trên 17 triệu đồng và kiến nghị đơn vị hoàn thiện thủ tục theo các quy định. Kiến nghị Bộ Y tế xem xét sửa đổi giá dịch vụ kiểm nghiệm quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/8/2018.

Năm 2023, căn cứ phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Thanh tra Sở đã tham mưu tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế, đặc biệt là thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai đầy đủ các văn bản do Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố ban hành, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở đã phân công cán bộ thường trực tiếp dân và cán bộ tiếp nhận, giải quyết thông tin đường dây nóng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, không để đơn thư, vụ việc kéo dài.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục cho biết thêm: Việc xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ sở đã mang tính răn đe cao, các cơ sở bị xử phạt đã nhận thức được sai phạm, chấp hành các quyết định xử phạt.

Năm 2023, Sở Y tế tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc và kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thanh tra Sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tài liệu trong công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thanh tra doanh nghiệp theo phê duyệt của Thanh tra thành phố, nhằm đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở Y tế, thường xuyên thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp, quy định của ngành về công khai, minh bạch, kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo sở giao, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Kim Thành